Anfallshandlingar

Från Min wikin
Hoppa till: navigering, sök

Regler

Max 1 Anfallshandling / Stridsrunda:
Man kan inte göra mer än 1 Anfallshandling per Stridsrunda.
När dras Utmattningen av?
All Utmattning som Handlingar kostar dras av efter det att Handlingen är utförd.


Lista

Anfall (1 Handlingspoäng)

Man försöker tillfoga sin motståndare Skada i Närstrid.
Motsvarar snarare en kortare stridsscén än ett enstaka hugg.

Slag: Närstridsanfall 
Motståndshandlingar: Gard och Slänga sig undan 
Vanliga Komplikationer: Slitage eller 1T6 Skada

Relevanta Färdigheter: Närkamp, Slagsmål


Frenesi (2 Handlingspoäng)

Detta kan gestaltas som ett enda superhugg, eller att man går lös på sin motståndare.

Slag: Närstridsanfall +2
Skadebonus: +1
Utmattning: 2 (Inträffar efter det att Handlingen är utförd.)
Motståndshandlingar: Gard och Slänga  sig undan 
Vanliga Komplikationer: Slitage eller 1T6 Skada
 
Relevanta Färdigheter: Närkamp, Slagsmål

Notis: Frenesi är Riskabelt.


Skjuta (1 Handlingspoäng)

Ett vanligt anfall med ett laddat Avståndsvapen som Båge eller Låsbåge.

Slag: Avståndsanfall 
Motståndshandlingar: Ducka och Slänga  sig undan 
Vanliga Komplikationer: Slitage
Skjuta in i Närstrid:
Att Skjuta eller Kasta in i Närstrid är Riskabelt. Komplikation innebär då att [1T6] slås. 
[1-3] Komplikationen har ingen effekt.
[4-5] En allierad drabbas av ett Delvis lyckat (DL) Avståndsanfall från skytten. 
[ 6 ] En allierad drabbas av ett Lyckat (L) Avståndsanfall från skytten. 
 # Ifall den allierade träffas så träffas inte målet 
 # Skadebonus från Skarpskytt gäller ej mot allierad
Kajting:
Man kan inte göra en Förflyttningshandling och Skjuta under samma Stridsrunda.

Relevanta Färdigheter: Pricksäkerhet


Kasta (1 Handlingspoäng)

Ett anfall med kastvapen eller annat kastvänligt.

Slag: Avståndsanfall 
Räckvidd: 4 Enheter
Motståndshandlingar: Ducka och Slänga  sig undan 
Vanliga Komplikationer: Slitage

# Man kan bara Kasta lätta eller medeltunga Vapen.
# Kasta räknas som ett Avståndsanfall, men slås bara med Kamp istället för Pricksäkerhet.

Relevanta Färdigheter: Inga


Greppa (2 Handlingspoäng)

Man försöker greppa, låsa eller brotta ned sin motståndare.

Slag: Närstridsanfall +2
Skadebonus: +3
Utmattning: 2 (Inträffar efter det att Handlingen är utförd.)
Motståndshandlingar: Gard och Slänga sig undan 
Vanliga Komplikationer: Slitage eller 1T6 Skada 

# Anfallet ignorerar Rustningsvärde.
# Varje Stridsrunda kan målet försöka att Bryta sig loss, eller ifall det ännu inte är Greppat, så kan det Dra sig ur. 

Notis: Att Bryta sig loss är en Anfallshandling.

Greppningsskada:
# Istället för vanlig Skada så orsakar en Greppning Temporär påfrestning.
# Den som Greppar måste antingen Hålla grepp eller Greppa igen varje Stridsrunda, annars så försvinner all Påfrestning som Greppet har orsakat. Detta händer också ifall målet lämnar Närstriden.

Greppad:
# Ifall målet har mer Greppningsskada än det har Hälsa så räknas målet som Greppat.
# Den som är Greppad får inte Dra sig ur eller Slänga sig undan.

Relevanta Färdigheter: Närkamp, Slagsmål
Exempel på temporär Påfrestning
Greppa ger temporär Påfrestning.

Den Temporära Påfrestningen läks så fort Greppet släpps.

Tillfogar man tillräckligt med Temporär Påfrestning för att få ned sin motståndare på Skadad så har man lyckats Greppa tillräckligt bra för att ge denne -1 Handlingspoäng samt -4 på alla Framgångsslag de slår.

Offret är alltså seriöst hindrat i allt det åtar sig.


Skulle den Temporära Påfrestningen få någon ned till Sänkt så är denne obrukbar så länge Greppet hålls.

Man har alltså motståndaren i sitt våld.


Bryta sig loss (1 Handlingspoäng)

Man försöker kämpa sig loss från ett Grepp.

Slag: Närstridsanfall 
Motståndshandlingar: Inga
Vanliga Komplikationer: Slitage

# Istället för att orsaka Påfrestning så sänker man den GreppningsSkada som man själv lider av.

Relevanta Färdigheter: Närkamp, Slagsmål


Relevanta karaktärsegenskaper

Relevanta länkar