Versionshistorik för "Bible quotes"

Hoppa till: navigering, sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 10 februari 2020 kl. 00.5088.150.210.25 (Diskussion). . (5 071 byte) (+5 071). . (Skapade sidan med 'As Part Of Joel 2 God had a large problem utilizing the great sins of the home of Israel. Jesus have persistence together through on many years and at times pleaded for them t...')