Erfarenhet

Från Min wikin
Hoppa till: navigering, sök

Varje karaktär får en bunt Erfarenhetspoäng (EP). En erfaren och/eller extraordinär karaktär får fler Erfarenhetspoäng medan en kass karaktär får färre.
Varje Erfarenhetspoäng ger en bonus. Tabellen nedan visar vilka Erfarenhetspoäng som ger vilka bonusar.

För nybörjaren: 
Vissa saker är svåra att förklara och förstå i bara text, så det kan vara en bra idé att titta igenom Formulärsguiderna innan och efter man har läst igenom texten.
Formulärsguiderna hittar du längst ned på sidan.


Regler

Erfarenhetssregler

Erfarenhetspoäng (EP):
Varje Erfarenhetspoäng ger en bonus i form av nya Grundegenskapspoäng, Färdighetspoäng, Raud eller Talanger.
Se tabellen längst ner.

15 Erfarenhetspoäng är rekommenderat som startnivå för Rollpersoner i en klassisk kampanj.

Rekommenderad frekvens: Typ 1 var tredje eller fjärde Spelmöte, samt kanske 1 extra för en längre avslutad kampanj, är rekommenderat.
Erfarenhetsnivå:
# Var tionde Erfarenhetspoäng så går man upp en Erfarenhetsnivå.
# Varje gång man går upp en Erfarenhetsnivå så höjs Taket på alla Grundegenskaper med 2.
# Det finns fem namngivna Erfarenhetsnivåer: Normal, Erkänd, Ryktbar, Omsungen och Legendarisk. Självklart kan man komma förbi dessa.
NPCer och Erfarenhetsnivåer:
Vanliga NPCers Erfarenhetspoäng går så gott som alltid att dela på 10.
De hamnar således strax innan Talangen.
Erfarenhetsbonus: 
# Erfarenhetsbonus är det värde som slås med då ingen av Grundegenskaperna riktigt passar.
# Inflytande, Vaksamhet, Tillverka och Reparera är exempel på saker som slås med Erfarenhetsbonus som grund.
# Erfarenhetsbonus räknas också som Initiativ mellan folk som har lika mycket Kamp.


Grundegenskapsregler

Minimum:
Det finns inget minimivärde för Grundegenskaper. Även om det är rätt ovanligt så förekommer negativa Grundegenskapsvärden.
Bas:
Alla Grundegenskaper börjar på 0.
Grundegenskapspoäng:
# Varje Grundegenskapspoäng ökar Grundegenskapens värde med 1.
# Man får 5 Grundegenskapspoäng per Erfarenhetsnivå.
# Precis som med alla andra poängtyper så kan man inte spara Grundegenskapspoäng mellan Erfarenhetsnivåer.
# Grundegenskapspoäng skrivs upp på den Erfarenhetsnivå där man fick dem (Se formulärsguiden längst ned på sidan). 
# Man måste öka minst 3 Grundegenskaper per Erfarenhetsnivå.

Tips: Detta innebär att den som vill specialisera så hårt det går väljer två Grundegenskaper som den alltid har maxade, och en sekundär Grundegenskaper som får 1 Grundegenskapspoäng per Erfarenhetsnivå.
Tak:
Taket anger hur många Grundegenskapspoäng varje Grundegenskap får ha som mest.
Varje gång man går upp en Erfarenhetsnivå så höjs Taket på alla Grundegenskaper med 2 Grundegenskapspoäng.
# Taket för första Erfarenhetsnivån (Normal) är 2 Grundegenskapspoäng.
# Taket för andra Erfarenhetsnivån (Erkänd) är 4 Grundegenskapspoäng.
# Taket för tredje Erfarenhetsnivån (Ryktbar) är 6 Grundegenskapspoäng.
# Etc.

Se formulärsguide längst ned.


Erfarenhetstabell

Notis: "Tot." står för "Total mängd".
       "EP" står för "Erfarenhetspoäng".
Notis 2: Denna tabell visar inte poäng som man fått av sin Bakgrund.
EP Erfarenhetsnivå Vad nivån ger Tak Tot. Grundegenskapspoäng Tot. Färdighetspoäng Raud Tot. Talanger Tot. Erfarenhetsbonus
1 Bakgrund 2 - - - - 3
2 +3 Raud & +1 Erfarenhetsbonus 2 - - 3 - 4
3 +1 Grundegenskapspoäng 2 1 - 3 - 4
4 +1 Färdighetspoäng 2 1 1 3 - 4
5 +1 Grundegenskapspoäng 2 2 1 3 - 4
6 +1 Grundegenskapspoäng 2 3 1 3 - 4
7 +1 Färdighetspoäng 2 3 2 3 - 4
8 +1 Grundegenskapspoäng 2 4 2 3 - 4
9 +1 Grundegenskapspoäng 2 5 2 3 - 4
10 Normal +1 Färdighetspoäng 2 5 3 3 - 4
11 Talang 4 5 3 3 1 4
12 +3 Raud & +1 Erfarenhetsbonus 4 5 3 6 1 5
13 +1 Grundegenskapspoäng 4 6 3 6 1 5
14 +1 Färdighetspoäng 4 6 4 6 1 5
15 +1 Grundegenskapspoäng 4 7 4 6 1 5
16 +1 Grundegenskapspoäng 4 8 4 6 1 5
17 +1 Färdighetspoäng 4 8 5 6 1 5
18 +1 Grundegenskapspoäng 4 9 5 6 1 5
19 +1 Grundegenskapspoäng 4 10 5 6 1 5
20 Erkänd +1 Färdighetspoäng 4 10 6 6 1 5
21 Talang 6 10 6 6 2 5
22 +3 Raud & +1 Erfarenhetsbonus 6 10 6 9 2 6
23 +1 Grundegenskapspoäng 6 11 6 9 2 6
24 +1 Färdighetspoäng 6 11 7 9 2 6
25 +1 Grundegenskapspoäng 6 12 7 9 2 6
26 +1 Grundegenskapspoäng 6 13 7 9 2 6
27 +1 Färdighetspoäng 6 13 8 9 2 6
28 +1 Grundegenskapspoäng 6 14 8 9 2 6
29 +1 Grundegenskapspoäng 6 15 8 9 2 6
30 Ryktbar +1 Färdighetspoäng 6 15 9 9 2 6
31 Talang 8 15 9 9 3 6
32 +3 Raud & +1 Erfarenhetsbonus 8 15 9 12 3 7
33 +1 Grundegenskapspoäng 8 16 9 12 3 7
34 +1 Färdighetspoäng 8 16 10 12 3 7
35 +1 Grundegenskapspoäng 8 17 10 12 3 7
36 +1 Grundegenskapspoäng 8 18 10 12 3 7
37 +1 Färdighetspoäng 8 18 11 12 3 7
38 +1 Grundegenskapspoäng 8 19 11 12 3 7
39 +1 Grundegenskapspoäng 8 20 11 12 3 7
40 Omsjungen +1 Färdighetspoäng 8 20 12 12 3 7
41 Talang 10 20 12 12 4 7
42 +3 Raud & +1 Erfarenhetsbonus 10 20 12 15 4 8
43 +1 Grundegenskapspoäng 10 21 12 15 4 8
44 +1 Färdighetspoäng 10 21 13 15 4 8
45 +1 Grundegenskapspoäng 10 22 13 15 4 8
46 +1 Grundegenskapspoäng 10 23 13 15 4 8
47 +1 Färdighetspoäng 10 23 14 15 4 8
48 +1 Grundegenskapspoäng 10 24 14 15 4 8
49 +1 Grundegenskapspoäng 10 25 14 15 4 8
50 Legendarisk +1 Färdighetspoäng 10 25 15 15 4 8


Relevanta länkar

Tankar

Erfarenhetstabellen är för mig ett sätt att tvinga spelare placera poäng i saker de inte nödvändigtvis vill. Givna fria händer kommer väldigt många spelare (inklusive jag själv) spjuta så hårt det går, vilket resulterar i platta, karaktärslösa och orealistiska karaktärer.

Det är också ett sätt att göra balanseringen enklare.

Relevanta Formulärsguider