Färdighet

Från Min wikin
Hoppa till: navigering, sök

Färdigheter har antingen egna effekter, ger nya användningsområden för Grundegenskaper eller modifikationer av Grundegenskaper i specifika situationer eller användningsområden.
De köps för Färdighetspoäng.
Färdigheter kostar alltid 1 Färdighetspoäng och kan bara köpas en gång (med undantag för Kunskapsfärdigheter som oftast finns i två nivåer).

Man kan inte spara Färdighetspoäng mellan Erfarenhetsnivåer.

För nybörjaren: 
Vissa saker är svåra att förklara och förstå i bara text, så det kan vara en bra idé att titta igenom Formulärsguiderna innan och efter man har läst igenom texten.
Formulärsguiderna hittar du längst ned på sidan.


Färdighetslistor

  • Grundfärdigheter - Fördjupningar till Grundegenskaper.
  • Allmänna färdigheter - Allt ifrån matlagning till extra Hälsa.
  • Kunskapsfärdigheter - Kunskap om språk, kulturer, brygder med mera.


Grundfärdigheter

Varje Grundegenskap (utom Fysik) har två Grundfärdigheter. Var och en av dessa ge +2 på Framgångsslag inom varsitt område. Max en Grundfärdighet kan användas vid ett och samma slag.

Namn på Grundfärdighetsvärde (Grundegenskap + 2 för Grundfärdighet):
 0 - Kass
 2 - Halvdan
 4 - Duglig
 6 - Skicklig
 8 - Ypperlig
10 - Mästerlig
Färdighet Effekt Grundegenskap
Närkamp +2 när man utför eller Motstår Närstridsanfall. Kamp
Pricksäkerhet +2 när man slår Avståndsanfall. Kamp
Lönndom +2 när man slår Motstå vaksamhet eller Dyrka & desarmera. Smidighet
Spänstighet +2 när man slår Rörlighet. Smidighet
Överlevnad +2 när man slår Samla eller Följa spår. Händighet
Hantverk +2 när man slår Tillverka och Reparera. Händighet
Rykten & legender +2 när man slår Information. Kunskap
Kropp & brygder +2 när man slår Tillreda och Stoppa blodförlust. Kunskap
Kraft +2 när man slår Motstå kraft och Besvärjelser. Andlighet
Förnimma +2 när man slår Perception mot Ickefysiska varelser och Besvärjelser. Andlighet


Allmänna färdigheter

Denna färdighetskategori är Färdigheternas slasktratt. Alla Färdigheter som inte passar som Kunskapsfärdigheter eller Grundfärdighet räknas som Allmänna färdigheter.

Färdighet Effekt Notis
Arbetsam +2 På Framgångsslag för skitgöra och arbetet räknas som 1 nivå lättare (Utmattningstabellen från Resa används).
Bar bringa +2 Raud i början på varje strid om man inte bär Rustning.
Berusningsvana 2 mindre minus på Framgångsslag av Extrakt eller fylla.
Beslutsam Ger -2 på alla Inflytandeslag som man råkar ut för. Även +2 på Inflytandeslag mot Bestar som inte är Medvetna.
Skulle SL höfta fram ett skräckslag så skulle man få +2 på detta.
Bildning Karaktären kan läsa, skriva, räkna etc. Krav: Ifall man inte får Bildning från sin Bakgrund så kräver Bildning 2 Kunskap
Djurskötsel Håller ett djur lojalt samt +4 på Inflytandeslag mot Bestar som inte är Medvetna.
Djuret betraktar karaktären som en vän, och kommer agera i dennes intresse efter bästa förmåga.
Lönnhugg Ytterligare +6 Påfrestning när man Anfaller ett Omedvetna mål.

När man Skadar eller Sänker ett Omedvetet mål så får man öka respektive minska samtliga Skadeyttringsslag med ytterligare 1 poäng (totalt +-2).

Flyfotad +2 Enheter Förflyttning I Snabb takt och Sprint.
Detta gäller dock inte ifall man ligger ned.
Krav: 2 Smidighet
Fältslag +1 Kamp I formationer.
Grovhantverk +2 när man slår Tillverka eller Reparera. Gäller när man snickrar, bygger hus, smider, hugger sten etc.
Det rekomenderas att man skaffar Hantverk först.
Inbrott Utfallet på T3an blir alltid 1 när man Dyrkar lås.
Kok-konst +1 Trevnad till alla som äter ens mat ifall man har tillgång till eld. Som motprestation så får man beskriva vad man lagar för mat.
Nattstrykare Sover 2 timmar mindre per natt utan att drabbas av sömnbrist.
Noggrann x1 Omslag per Spelmöte dedikerat till Framgångsslag då man Tar sin tid.
Orientera Karaktären, och samtliga i dennes sällskap, får +25% färdtakt då man Färdas i Svår eller Eländig terräng, förutsatt att man inte följer en väg. Man kan bara få bonus av en karaktär med Orientera åt gången (så ifall två personer i gruppen har Orientera får man -inte- +50% färdtakt).
Packåsna +2 Bärförmåga.
Rida När man är Beriden så får man +50% färdtakt då man Rider i Normal terräng och på väg och slipper -2 på Framgångsslag.
Rustningsbärare Minskar Bök från Rustning med 2. Krav: Packåsna
Seglivad +3 Hälsa
Sjövana +25 % hastighet när man störar, seglar eller ror fram.

Man slipper också -2 Trevnad och -2 på alla Framgångsslag till sjöss.

Smide Man kan slå Framgångsslag för att Smida.
Spåra Man kan slå Framgångsslag för att Följa spår.
Slagsmål +2 På Framgångsslag för obeväpnade Anfallshandlingar. Obeväpnade Anfallshandlingar har -1 Skadebonus. Detta gäller dock inte då man Greppar

Krav: Närkamp eller att man får den ifrån Bakgrund.

Sömnad & hudar +2 när man slår Tillverka och Reparera. Gäller när man flår drakar, kardar ull, virkar dukar etc.
Det rekomenderas att man skaffar Hantverk först.
Tur x1 Omslag per Spelmöte där Plocka 5 bara räcker till Delvis lyckat. Denna används retroaktivt efter Motståndsslag.
Underhållning +1 Trevnad till alla i närheten när inte ljuddisciplin råder.
Vaksam +2 på Vaksamhetsslag.
Vana (Berg) +2 på Vaksamhetsslag och Samlaslag i bergslandskap. Stackar med Vaksamhet och Överlevnad.
Vana (Slätt) +2 på Vaksamhetsslag och Samlaslag i slättlandskap. Stackar med Vaksamhet och Överlevnad.
Vana (Stad) +2 på Vaksamhetsslag och Samlaslag i stadsmiljö. Stackar med Vaksamhet och Överlevnad.
Vana (Skog) +2 på Vaksamhetsslag och Samlaslag i skogsmilö. Stackar med Vaksamhet och Överlevnad.
Väderbiten +1 Trevnad


Kunskapsfärdigheter

Kunskapsfärdigheter låser upp användningsområden för Grundegenskapen Kunskap. Talangen "Lärd" ger 3 Kunskapsfärdigheter.

Färdighet Effekt Notis
Ytlig kunskap (Davand) Kan davana, dock inte flytande. Talet är brutet och stavningen dålig. I vissa fall kan det röra sig om grov dialekt snarare än bristande språkkunskaper.

Får slå Information om davaner och Davands geografi med Rykten & legender -4 istället för -8.

Ytlig kunskap (Vend) Kan vendi, dock inte flytande. Talet är brutet och stavningen dålig. I vissa fall kan det röra sig om grov dialekt snarare än bristande språkkunskaper.

Får slå Information om vender och Vends geografi med Rykten & legender -4 istället för -8.

Ytlig kunskap (Sodor) Kan sodorovianska, dock inte flytande. Talet är brutet och stavningen dålig. I vissa fall kan det röra sig om grov dialekt snarare än bristande språkkunskaper.

Får slå Information om sodorovianer och Sodors geografi med Rykten & legender -4 istället för -8.

Ytlig kunskap (Sidra) Kan sidranska, dock inte flytande. Talet är brutet och stavningen dålig. I vissa fall kan det röra sig om grov dialekt snarare än bristande språkkunskaper.

Får slå Information om sidraner och Sidras geografi med Rykten & legender -4 istället för -8.

Ytlig kunskap (Extrakt) Kan Samla Extrakt och Tillreda enkla brygder.

Får slå Tillreda Kropp & brygder -4. Får också välja Extrakt som alternativ vid Samlasslag.

Får inte lägga till Extraeffekter på brygder.
Ytlig kunskap (Vitner) Besitter viss kunskap om gagntrådar, njordeldar, dimhall etc.

Får slå Information om vitner med Rykten & legender -4 Istället för -8. Får slå Information om uvenlas, iois och Blotheim med Rykten & legender -8 istället för -12.

Krävs för att kunna Rungalder och för att använda Via.

Färdighet Effekt Notis
Kunskap (Davand) Kan davana.

Får slå Information om davaner och Davands geografi med Rykten & legender.

Krav: Ytlig kunskap (Davand)
Kunskap (Vend) Kan vendi.

Får slå Information om vender och Vends geografi med Rykten & legender.

Krav: Ytlig kunskap (Vend). Kan normalt sett bara skaffas av vender från vend.
Kunskap (Sodor) Kan sodorovianska.

Får slå Information om sodorovianer och Sodors geografi med Rykten & legender.

Krav: Ytlig kunskap (Sodor)
Kunskap (Sidra) Kan sidranska.

Får slå Information om sidraner och Sidras geografi med Rykten & legender.

Krav: Ytlig kunskap (Sidra)
Kunskap (Extrakt) Kan Samla Extrakt och Tillreda brygder.

Får slå Tillreda med Kropp & brygder. Får också välja Extrakt som alternativ vid Samlasslag.

Krav: Ytlig kunskap (Extrakt)
Kunskap (Vitner) Besitter kunskap om gagntrådar, njordeldar, dimhall etc.

Får slå Information om vitner med Rykten & legender. Får slå Information om uvenlas, iois och Blotheim med Rykten & legender -8 istället för -12 (precis som med Ytlig kunskap (Vitner). Ifall man kan Sejd så får man 1 extra Besvärjelsepoäng också.

Krav: Ytlig kunskap (Vitner)
Notis: Samtliga Kunskapsfärdigheter är baserade på Kunskap.


Relevanta länkar

Tankar

Det skall inte finnas många stridsorienterade Färdigheter, inte heller särskilt många magiorienterade eller sneakorienterade. Dessa leder bara till specialisering av karaktärer, vilket i sin tur reducrerar karaktären till ett yrke. En krigare kommer aldrig att kunna prioritera Sjöfart ifall den kan välja +1 extra Skadebonus istället. Detta gör att spelare uppmuntras tänka i termer av bra och dåligt istället för passande och opassande.

Formulärsguide