Färdighet

Från Min wikin
Hoppa till: navigering, sök

Färdigheter har antingen egna effekter, ger nya användningsområden för Grundegenskaper eller modifikationer av Grundegenskaper i specifika situationer eller användningsområden.
De köps för Färdighetspoäng.
Färdigheter kostar alltid 1 Färdighetspoäng och kan bara köpas en gång (med undantag för Kunskapsfärdigheter som oftast finns i två nivåer).

Man kan inte spara Färdighetspoäng mellan Erfarenhetsnivåer.
Karaktärer får 6 Färdighetspoäng från sin Bakgrund (fast dessa är inte fria) och sen 2 till per Erfarenhetsnivå.

För nybörjaren: 
Vissa saker är svåra att förklara och förstå i bara text, så det kan vara en bra idé att titta igenom Formulärsguiderna innan och efter man har läst igenom texten.
Formulärsguiderna hittar du längst ned på sidan.


Färdighetslistor

 • Grundfärdigheter - Fördjupningar till Grundegenskaper.
 • Allmänna färdigheter - Allt ifrån matlagning till extra Hälsa.
 • Kunskapsfärdigheter - Kunskap om språk, kulturer, brygder med mera.


Grundfärdigheter

Varje Grundegenskap (utom Fysik) har två Grundfärdigheter. Var och en av dessa ge +2 på Framgångsslag inom varsitt område. Max en Grundfärdighet kan användas vid ett och samma slag.

Namn på Grundfärdighetsvärde (Grundegenskap + 2 för Grundfärdighet):
 0 - Kass
 2 - Halvdan
 4 - Duglig
 6 - Skicklig
 8 - Ypperlig
10 - Mästerlig
Färdighet Effekt Grundegenskap
Närkamp +2 när man utför eller Motstår Närstridsanfall. Kamp
Pricksäkerhet +2 när man slår Avståndsanfall. Kamp
Lönndom +2 när man slår Motstå vaksamhet eller Dyrka & desarmera. Smidighet
Spänstighet +2 när man slår Rörlighetsslag. Smidighet
Rykten & legender +2 när man slår Informationsslag. Kunskap
Kropp & brygder +2 när man slår Tillredasslag och Stoppa blodförlust. Kunskap
Kraft +2 när man slår utför eller Motstår Besvärjelser. Andlighet
Förnimma +2 när man slår Perceptionsslag mot Ickefysiska varelser och Besvärjelser. Andlighet


Allmänna färdigheter

Denna färdighetskategori är Färdigheternas slasktratt. Alla Färdigheter som inte passar som Kunskapsfärdigheter eller Grundfärdighet räknas som Allmänna färdigheter.

Färdighet Effekt Notis
Bar bringa
 • +2 Raud i början på varje strid om man inte bär Rustning.
 • Det räknas också som att karaktären har +1 Kamp när man räknar ut Initiativ givet att man inte bär Rustning.
Berusningsvana
Beslutsam
Bokmal
 • Karaktären läser, skriver och räknar dubbelt så fort. Det tar dessutom hälften så lång tid att "ta sin tid" för Informationsslag.
 • +3 på de Framgångsslag som inkluderar stora mängder räknande etc.
Krav: 2 Kunskap eller att man får den ifrån Bakgrund.
Djurskötsel
 • Håller ett djur lojalt. Djuret betraktar karaktären som en vän, och kommer agera i dennes intresse efter bästa förmåga.
 • +4 på Inflytandeslag mot Bestar som inte är Medvetna.
Flyfotad Krav: 4 Smidighet

Detta gäller inte ifall man Ligger ned.

Fältslag +1 Kamp I formationer.
Hantverk Inte -4 när man slår Tillverka eller Reparera.
Härdad +2 Hälsa
Inbrott Utfallet på T3an blir alltid 1 när man Dyrkar lås.
Kok-konst
 • +1 Trevnad till alla som äter ens mat ifall man har tillgång till eld. Som motprestation så får man beskriva vad man lagar för mat.
 • Karaktären kan också slå ihop 4 enheter Proviant till en enhet av bättre kvalitét.
Nattstrykare Sover 2 timmar mindre per natt utan att drabbas av sömnbrist.
Noggrann x1 Omslag per Spelmöte dedikerat till Framgångsslag då man Tar sin tid.
Omvårdnad Samtliga i karaktärens sällskap får +2 i Läkningstak så länge de vilar.

Man kan bara få bonus av en karaktär med Omvårdad åt gången (så ifall två personer i gruppen har Omvårdnad får man -inte- +4 i Läkningstak).

Krav: Kropp & brygder eller att man får den ifrån Bakgrund.
Orientera Karaktären, och samtliga i dennes sällskap, får +25% färdtakt då man Färdas i Svår eller Eländig terräng, förutsatt att man inte följer en väg. Man kan bara få bonus av en karaktär med Orientera åt gången (så ifall två personer i gruppen har Orientera får man -inte- +50% färdtakt).
Packåsna +2 Bärförmåga, men detta gäller inte för belastningsnivån Ohindrad.

Man kan alltså bära 2 mer Bök på belastningsnivåerna Belastad, Hindrad och Överbelamrad.

Rida
Sjövana
 • +25 % hastighet när man störar, seglar eller ror fram.
 • Man slipper också -2 Trevnad och -2 på alla Framgångsslag till sjöss.
Smide Man kan slå Framgångsslag för att Smida. Krav: 1 Kunskap och Hantverk
Spåra
Slagsmål Krav: Närkamp eller att man får den ifrån Bakgrund.
Underhållning +1 Trevnad till alla i närheten när inte ljuddisciplin råder.
Vaksam +2 på Vaksamhetsslag.
Vana (Berg & grottor) +2 på Vaksamhetsslag och +1 på Samlaslag i bergslandskap. Stackar med Vaksamhet och Överlevnad.

Färdigheten har bara effekt i bergslandskap och grottor.

Vana (Slätt) +2 på Vaksamhetsslag och +1 på Samlaslag i slättlandskap. Stackar med Vaksamhet och Överlevnad.

Färdigheten har bara effekt på slättlandskap och brukad mark.

Vana (Stad) +2 på Vaksamhetsslag och +1 på Samlaslag i stadsmiljö. Stackar med Vaksamhet och Överlevnad.

Färdigheten har bara effekt i stadsmiljö.

Vana (Skog) +2 på Vaksamhetsslag och +1 på Samlaslag i skogsmiljö. Stackar med Vaksamhet och Överlevnad.

Färdigheten har bara effekt i skogsklädd mark.

Väderbiten +1 Trevnad
Överfall Krav: 2 Smidighet

Gäller inte på Frenesianfall.

Överlevnad +2 på T3an när man Samlar.

Kunskapsfärdigheter

Kunskapsfärdigheter låser upp användningsområden för Grundegenskapen Kunskap. Talangen "Lärd" ger 3 Kunskapsfärdigheter.

Färdighet Effekt Notis
Ytlig kunskap (Davand)
 • Kan davana, dock inte flytande. Talet är brutet och stavningen dålig. I vissa fall kan det röra sig om grov dialekt snarare än bristande språkkunskaper.
 • Får slå Information om davaner och Davands geografi med Rykten & legender -4 istället för -8.
Ytlig kunskap (Vend)
 • Kan vendi, dock inte flytande. Talet är brutet och stavningen dålig. I vissa fall kan det röra sig om grov dialekt snarare än bristande språkkunskaper.
 • Får slå Information om vender och Vends geografi med Rykten & legender -4 istället för -8.
Ytlig kunskap (Sodor)
 • Kan sodorovianska, dock inte flytande. Talet är brutet och stavningen dålig. I vissa fall kan det röra sig om grov dialekt snarare än bristande språkkunskaper.
 • Får slå Information om sodorovianer och Sodors geografi med Rykten & legender -4 istället för -8.
Ytlig kunskap (Sidra)
 • Kan sidranska, dock inte flytande. Talet är brutet och stavningen dålig. I vissa fall kan det röra sig om grov dialekt snarare än bristande språkkunskaper.
 • Får slå Information om sidraner och Sidras geografi med Rykten & legender -4 istället för -8.
Ytlig kunskap (Extrakt) Får inte lägga till Extraeffekter på brygder.
Ytlig kunskap (Vitner)
 • Besitter viss kunskap om gagntrådar, njordeldar, dimhall etc.
 • Får slå Information om vitner med Rykten & legender -4 Istället för -8.
 • Får slå Information om uvenlas, iois och Blotheim med Rykten & legender -8 istället för -12.

Krävs för att kunna Rungalder och för att använda Via.

Färdighet Effekt Notis
Fördjupad kunskap (Davand)
 • Kan davana.
 • Får slå Information om davaner och Davands geografi med Rykten & legender.
Krav: Ytlig kunskap (Davand)
Fördjupad kunskap (Vend)
 • Kan vendi.
 • Får slå Information om vender och Vends geografi med Rykten & legender.
Krav: Ytlig kunskap (Vend). Kan normalt sett bara skaffas av vender från vend.
Fördjupad kunskap (Sodor)
 • Kan sodorovianska.
 • Får slå Information om sodorovianer och Sodors geografi med Rykten & legender.
Krav: Ytlig kunskap (Sodor)
Fördjupad kunskap (Sidra)
 • Kan sidranska.
 • Får slå Information om sidraner och Sidras geografi med Rykten & legender.
Krav: Ytlig kunskap (Sidra)
Fördjupad kunskap (Extrakt) Krav: Ytlig kunskap (Extrakt)
Fördjupad kunskap (Vitner)
 • Besitter kunskap om gagntrådar, njordeldar, dimhall etc.
 • Får slå Information om vitner med Rykten & legender.
 • Får slå Information om uvenlas, iois och Blotheim med Rykten & legender -8 istället för -12 (precis som med Ytlig kunskap (Vitner).
 • Ifall man kan Sejd så får man 1 extra Besvärjelsepoäng också.
Krav: Ytlig kunskap (Vitner)
Notis: Samtliga Kunskapsfärdigheter är baserade på Kunskap.


Relevanta länkar

Tankar

Det skall inte finnas många stridsorienterade Färdigheter, inte heller särskilt många magiorienterade eller sneakorienterade. Dessa leder bara till specialisering av karaktärer, vilket i sin tur reducrerar karaktären till ett yrke. En krigare kommer aldrig att kunna prioritera Sjöfart ifall den kan välja +1 extra Skadebonus istället. Detta gör att spelare uppmuntras tänka i termer av bra och dåligt istället för passande och opassande.

Formulärsguide