För nybörjaren

Från Min wikin
Hoppa till: navigering, sök

Denna sida listar länkar till de viktigaste sidorna i systemet. Sedan förutsätts det att man fördjupar sig inom det område som ens karaktär tänker ägna sig åt.
Tema-länkarna i wikins vänstermeny (SMYGIGT, VANLIGT, SMART, BRÅKIGT och KONSTIGT) är bra för detta.
Blomman uppe i vänstra hörnet för dig tillbaks till Index.
Målsättning står vad jag hoppas uppnå med systemet.


Karaktärsegenskaper

1. Grundegenskaper

Grundegenskaper utgör grundstomen i varje karaktär.
De ligger till grund för karaktärens Grundfärdigheter, Hälsa och Bärförmåga.

2. Färdigheter

Dessa är generellt sett mer specifika än Grundegenskaperna och delas in i tre kategorier.

3. Talanger

Talanger är i princip "super-Färdigheter".
Normala NPCs har inga Talanger.
Till exempel är att vara Magikunnig en Talang.

4. Erfarenhet

Varje karaktär får en bunt Erfarenhetspoäng. En erfaren och/eller extraordinär karaktär får fler Erfarenhetspoäng medan en kass karaktär får färre. Varje Erfarenhetspoäng ger en bonus i form av Raud, Grundegenskapspoäng, Färdighetspoäng eller en Talang.


Tärningsmekanik

5. Framgångsslag

Detta utgör den absoluta grunden i systemet.
Framgångsslag avgör hur väl man genomför en handling.

6. Komplikationer

När man slår Framgångsslag så kan saker gå lite snett.

7. Motståndsslag

Dessa slås som Framgångsslag, men har som enda syfte att sänka resultatet på någon annans Framgångsslag.
T ex möts ett Anfall ofta av en Gard.


Annan regelmekanik

8. Hälsa

Precis som Framgångsslag så utgör detta en av de absoluta grundstenarna i systemet.
Värdet visar hur mycket Påfrestning en karaktär kan ta innan den börjar prestera sämre, kollapsa eller dö.

9. Påfrestning

Påfrestning kan vara allt från trötthet, förgiftning, skoskav och livsleda till huggsår och brutna ben.
Man kan summera det till "saker som sänker en karaktärs Hälsa". T ex Skada.

10. Bök & Bärförmåga

Bök representerar ett Föremåls vikt, volym, behov av skötsel etc.
Bärförmåga avgör hur mycket Bök man orkar kånka på.

11. Trevnad

Här är regler för väder och vind, samt naturlig läkning av skador.
I princip kan man säga att väder och vind ger en smocka per dygn. Trevnad funkar som rustning mot smockan. Skulle Påfrestningen bli negativ så läker man.
Läger, varma kläder, god mat och sång är exempel på grejer som ger Trevnad.


Övrigt

12. Utrustning

Utrustning ger diverse fördelar men är mer eller mindre Bökig.

13. Mana

Mana kan spenderas för att få slå om ett tärningsslag, kasta Besvärjelser eller få en extra Handling i en strid.
Alla rollpersoner (och vissa NPCs) får 3 Mana per Spelmöte.
Man kan normalt sett inte ha mer än 12 Mana sparat.

14. Skapa karaktär

Nu borde man veta det som behövs för att Skapa en karaktär.

15. Introduktion (Strid)

Här är de mest grundläggande stridsreglerna.
Sidan tar upp Stridsrundor, Handlingspoäng med mera.


Formulärsguider

Här förklaras hur formulären är tänkta att användas.

Formulärsguide (Framsida)

Här står det allt civilt förutom Utrustning och anteckningar.

Formulärsguide (Stridssida)

Här står Hälsa, Påfrestning och annat stridsrelaterat.

Formulärsguide (Baksida)

Här står Utrustning och anteckningar.