Grundegenskap

Från Min wikin
Hoppa till: navigering, sök

Grundegenskaperna utgör grundstomen i varje karaktär. De ligger till grund för karaktärens Grundfärdigheter, Hälsa och Bärförmåga.


Grundegenskapsregler

Bas:
Alla Grundegenskaper börjar på 0.
Grundegenskapspoäng:
# Varje Grundegenskapspoäng ökar Grundegenskapens värde med 1.
# Man får 5-6 Grundegenskapspoäng per Erfarenhetsnivå.
# Man kan inte spara Grundegenskapspoäng mellan Erfarenhetsnivåer.
Tak:
Taket anger hur högt Grundegenskapsvärde varje Grundegenskap får ha som mest.
Hur högt Tak en karaktär har står i Erfarenhetsmatrisen.


Lista över Grundegenskaper

Kamp (KAM)

Kamp (KAM) representerar karaktärens duglighet i strid. Den med högt värde i Kamp tillfogar mer Skada då den Anfaller och är själv bättre på att undgå Skada då den Försvarar sig. Exakt vilka egenskaper som leder till detta varierar från karaktär till karaktär. En krigare som har högt värde i Kamp och Smidighet kanske slåss så graciöst och med sådan precision att även ett vekt anfall orsakar stor Skada. En annan krigare kanske har högt värde i Fysik och Kamp, i sådana fall verkar det ju mer troligt att Skadan kommer från ren råstryrka snarare än precision.

Det är upp till spelaren och SL att komma fram till vad Kamp representerar för varje individuell rollperson.

Kamp är också den egenskap som avgör vem som får agera först i strid. Den kombattant med högst Kamp avgör vem som börjar.


Grundfärdigheter:

Framgångstabeller:

Motstånd:


Smidighet (SMI)

Smidighet (SMI) representerar karaktärens kroppskontroll, balans, vighet, finmotorik och koordination. Karaktärer med hög Smidighet rör sig obemärkt, flytande och graciöst. De kan ta långa och exakta språng och Klättra uppför berg, trädstammar och husfasader. De har flinka fingrar och är skickliga på att Dyrka upp lås och stjäla föremål från intet ont anande offer. Karaktärer med låg Smidighet är klumpiga.

Notis: Smidighet påverkar varken karaktärens Initiativ eller förmåga att Undvika anfall.

Grundfärdigheter:

Framgångstabeller:

Motstånd:


Kunskap (KUN)

Kunskap visar en karaktärs allmänbildning. Någon med högt i Kunskap har god koll på Skrönor, rykten, legender, fakta etc. Det kan röra sig om allt ifrån historia till Extraktkunskap, tydande av uråldriga runor, andra kulturer, kännedom om den undre världen, administration eller kunskap om demoner.

Notis: Kunskap är inte intelligens. En karaktär med hög Kunskap kan agera som en idiot.

Grundfärdigheter:

Framgångstabeller:


Andlighet (AND)

Andlighet (AND) är karaktärens kontakt och Förnimmelse av det övernaturliga och Ickefysiska. Att tyda magiska runor går på Kunskap, men att kasta Besvärjelser eller Känna närvaron av en osalig ande går på Andlighet. Någon med högt i Andlighet är troligen väldigt vidskeplig och skrockfull.

Grundfärdigheter:

Framgångstabeller:

Motstånd:


Fysik (FYS)

Fysik (FYS) representerar karaktärens fysiska form, kondition och styrka. Personer med hög Fysik är starka, uthålliga, stryktåliga och muskulösa. De kan bära mer, släpa tyngre och springa längre. Karaktärer med låg Fysik är sköra, svaga och blir lätt andfådda och utmattade.

Hälsa = (Fysik x 2) + 12
Bärförmåga = Fysik + 5
Notis: Fysik har inga Grundfärdigheter.
Notis 2: Fysik påverkar inte hur mycket Skada karaktären ger då den Anfaller.


Relevanta länkar