Versionshistorik för "Kampala international university739"

Hoppa till: navigering, sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 17 mars 2020 kl. 18.1388.150.182.195 (Diskussion). . (5 088 byte) (+5 088). . (Skapade sidan med 'As Part Of specialized analysis, recording will responses from the audience may be the easiest way of collecting insight. Recording videos furthermore audios will help that th...')