Material

Från Min wikin
Hoppa till: navigering, sök

Här listas alla egenskaper på alla Material.

Regler

Materialtyp:
Varje Redskapspaket är dedikerat till en viss Materialtyp (Mjuka material, hårda material eller papper).
Hårdhet:
Redskapspaketet/Stationens Hårdhet får inte vara lägre än Hårdheten på det som Tillverkas.
Ett Redskapspakets Hårdhet är densamma som Materialet som det är gjort i.
Material & Bök:
# 1 Materialenhet väger 1 Bök.
# Vissa Material är tyngre respektive lättare än andra. Detta ignoreras helt vad gäller Materialenheter. 
  1 enhet Krestaul tar upp lika mycket Bärförmåga som 1 enhet tyg.
# Långa Vapen väger visserligen 1 mer Bök, men detta ignoreras helt vid Tillverkning.
Material Redskapspaket Hårdhet Pris / enhet
Papper // INGET REGELSTÖD ÄNNU // -1 2
Mjuka primitiva material Sömnadspaket 0 2
Hårda primitiva material Grovhantverkspaket 1 2
Brons Grovhantverkspaket 1 16
Järn Grovhantverkspaket 2 8
Värnglas Grovhantverkspaket 2 32
Krestaul Grovhantverkspaket 3 X
Värnglas:
# Om ett Närstridsanfall med ett Vapen gjort i Värnglas orsakar mindre än 4 Påfrestning på målets Hälsa, så måste anfallaren slå ett Slitage-slagVapnet.
# Om ett Avståndsanfall med Spetsar gjorda i Värnglas orsakar mindre än 4 Påfrestning på målets Hälsa, så försvinner den Påfrestningen som skulle ha drabbat målets Hälsa.
Krestaul:
# +1 På T6:an när man slår Slitage.


Rustningar

Material Värde Redskapspaket Krav Rustningsvärde
Päls, råhud, linne etc. +0 på Tillverkaslaget Sömnadspaket x 1
Brons -4 på Tillverkaslaget Grovhantverkspaket Smide x 1
Järn -4 på Tillverkaslaget Grovhantverkspaket Smide x 2
Krestaul -12 på Tillverkaslaget Grovhantverkspaket Smide x 4


Sköldar

Material Värde Redskapspaket Krav Tålighet
Trä +0 på Tillverkaslaget Grovhantverkspaket +0
Råhud +0 på Tillverkaslaget Sömnadspaket +0
Brons -4 på Tillverkaslaget Grovhantverkspaket Smide +2
Järn -4 på Tillverkaslaget Grovhantverkspaket Smide +2
Krestaul -12 på Tillverkaslaget Grovhantverkspaket Smide +6


Närstridsvapen

Material Värde Redskapspaket Krav Skadebonus
Ben, sten eller trä etc. +0 på Tillverkaslaget Grovhantverkspaket +1
Brons -4 på Tillverkaslaget Grovhantverkspaket Smide +2
Järn -4 på Tillverkaslaget Grovhantverkspaket Smide +2
Värnglas -8 på Tillverkaslaget // INGET REGELSTÖD // Smide +3
Krestaul -12 på Tillverkaslaget Grovhantverkspaket Smide +4


Viddvapen

Material Värde Redskapspaket Krav
Linne, hampa, tagel, läder etc. -4 på Tillverkaslaget Sömnadspaket Går bara att bygga Slunga med.
Ben, trä etc. -4 på Tillverkaslaget Grovhantverkspaket Går inte att Tillverka Armborst med.
Brons -4 på Tillverkaslaget Grovhantverkspaket Smide. Går inte att Tillverka Pilbågar eller Slungor med.
Järn -4 på Tillverkaslaget Grovhantverkspaket Smide. Går inte att Tillverka Pilbågar eller Slungor med.


Läger & kläder

Material Värde Redskapspaket Krav
Päls, ull, linne, tagel, skinn etc. -4 på Tillverkaslaget Sömnadspaket


Grovhantverkspaket

Material Värde Redskapspaket Krav Kan Reparera Kan Tillverka
Ben, sten eller trä etc. +0 på Tillverkaslaget Grovhantverkspaket Ben, sten eller trä etc. + Brons Ben, sten eller trä etc.
Brons -4 på Tillverkaslaget Grovhantverkspaket Smide Ben, sten eller trä etc. + Brons + Järn Ben, sten eller trä etc. + Brons
Järn -4 på Tillverkaslaget Grovhantverkspaket Smide Ben, sten eller trä etc. + Brons + Järn + Krestaul Ben, sten eller trä etc. + Brons + Järn
Krestaul -12 på Tillverkaslaget Grovhantverkspaket Smide Ben, sten eller trä etc. + Brons + Järn + Krestaul Ben, sten eller trä etc. + Brons + Järn + Krestaul


Sömnadspaket

Material Värde Redskapspaket Krav Kan Reparera Kan Tillverka
Ben, sten eller trä etc. -4 på Tillverkaslaget Grovhantverkspaket Ben, sten eller trä etc. + Brons Ben, sten eller trä etc.


Brygdpaket

Material Värde Redskapspaket Krav
Brons -4 på Tillverkaslaget Grovhantverkspaket Smide
Järn -4 på Tillverkaslaget Grovhantverkspaket Smide


Kunskapspaket

Material Värde Redskapspaket Krav
Skinn, ull etc. -4 på Tillverkaslaget Sömnadspaket
Papper -4 på Tillverkaslaget Skrivpaket


Rep

Material Värde Redskapspaket Krav
Hampa, tagel, etc. -4 på Tillverkaslaget Sömnadspaket


Relevanta länkar