Versionshistorik för "Pete Comisar638"

Hoppa till: navigering, sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 2 juni 2021 kl. 05.54109.230.218.52 (Diskussion). . (1 568 byte) (+1 568). . (Skapade sidan med 'What happened with Peter Comisar at Goldman Sachs - wasn't this one of the too big to fail guys and now he's involved in a PPP scam? Once I connected these dots, I did a lit...')