Samla

Från Min wikin
Version från den 17 september 2020 kl. 16.30 av 81.170.194.187 (Diskussion)
Hoppa till: navigering, sök

Samla

Samla slås för att se vad, och hur mycket man hittar när man letar i naturen. Det vanligaste att hitta är Proviant, men man kan också hitta Materialenheter eller Extrakt. Först slår man Hur mycket som hittas, därefter slår man vad som hittas. I extrema fall kan SL bedömma att en plats är uttömd på resurser. Ett slag tar 8 timmar och ger 1T3-3 (med ett minimum på 0) enheter. Detta modifieras dock av flera saker så som Karaktärsegenskaper, område och dylikt.

Modifikationer på 1T3-3 från Karaktärsegenskaper:
+2 för Överlevnad
+1 för Spåra
+1 för Vana (x)
+1 för Stigfinnare
Modifikationer på 1T3-3 från mark:
-4 Död mark
-2 Karg mark
+0 Normal mark
+1 Frodig mark
+2 Paradis
Övriga mofifikationer på 1T3-3:
-1 ifall man Samlar medan man går (samt att Färdtakten halvveras)
-1 ifall det är Kasst väder
-2 ifall man är Skadad
-1 För varje timme av handlingen som det är mörkt (detta kan halveras ifall man har lykta)
-1 Ifall det är vinter (ignoreras ifall man har Spåra)


Vad hittas?

Slag Vad hittas?
1 Kasst Extrakt. Se tabellen nedan.
2-4 Kass Proviant.
5-6 Kasst Material.
Notis: Den som har Ytlig kunskap (Extrakt) kan välja kasst Extrakt som ett andra alternativ på utfall [5-6].
Notis 2: Den som har Hantverkig kan välja att hitta primitiva Material av normal kvalité istället för Proviant eller Extrakt.


Vilken sorts Extrakt?

Slag Vad hittas?
1-2 Kass Medicin
3 Kass Kampdrog
4 Kass Hallucinogen
5-6 Kasst Gift
Notis: Man kan öka kvalitén på Extrakt genom att Tillreda dem.
Notis 2: Den som har Brygdmästare kan välja vilket Extrakt som hittas.


Relevanta karaktärsegenskaper

Relevanta länkar


Formulärsguide