Talang

Från Min wikin
Version från den 31 december 2020 kl. 16.35 av 46.59.37.23 (Diskussion)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Talanger är i princip "elit-Färdigheter" som man bara får en gång per Erfarenhetsnivå.
Normala NPCs har inga Talanger. Rollpersoner bör börja med 1 Talang.

Man kan inte spara Talangpoäng mellan Erfarenhetsnivåer.


Talanger[redigera]

Skärskåda:
Krav: Ödesvald

# -2 på alla Inflytandeslag som man råkar ut för.
# 2 gånger per spelmöte kan man tvinga någon att slå Inflytande. 

 Offrets Inflytandeslag:
 Om offret misslyckas     - Du får vibbar av vad en eventuell lögn rör.
                 Du får vibbar av personens intentioner (positiva, negativa, neutrala eller blandade).
                 Du får veta personens ytliga känslor.
 Om offret slår Delvis Lyckat - Du får veta ifall hela sanningen sagts, och får vibbar av personens intentioner. 
                 Positiva, negativa, neutrala eller blandade.
                 Du får veta personens ytliga känslor.
 Om offret slår Lyckat     - Du får veta i fall hela sanningen sagts. 
                 Du får reda på ifall personen över/underspelar känslor i detta ögonblick.
 Om offret slår Väldigt Lyckat - Du får veta i fall hela sanningen sagts. Men SL Slår en dold T6.
                 [1] och [2] innebär att informationen är felaktig. Du är medveten om att informationen kan vara felaktig.
                 Du får reda på ifall personen över/underspelar känslor i detta ögonblick.
Stadig:
Krav: Fysik 2 & Kamp 2. Man kan inte ta Stadig ifall förra Talangen var Kvick.

# I strid så räknas karaktären som om den vore 1 nivå Större.
 Detta innebär alltså att man får +1 Skadebonus på alla sina Närstridsanfall och att man sänker Skadebonusen på alla inkommande Anfallshandlingar med 1. 
# Karaktären får +2 Hälsa.
Kvick:
Krav: Smidighet 2 & Kamp 2. Man kan inte ta Kvick ifall förra Talangen var Stadig.

# Karaktären får en extra Handlingspoäng per Stridsrunda (så istället för 2 Handlingspoäng så har man 3).
# Detta gäller dock inte då man är Skadad eller Sänkt.

Notis: Man kan fortfarande inte lägga mer än 1 Anfallshandling och 1 Förflyttningshandling per Stridsrunda.
Stigfinnare:
Krav: Orientera

# Karaktären får också 1 Färdighetspoäng dedikerat till en valfri Vana (x).
# Karaktären hittar +1 då den slår för att Samla.
# Karaktären får +2 Trevnad.
# Karaktären, och samtliga i dennes sällskap, får +25% färdtakt då man Färdas i Svår eller Eländig terräng, förutsatt att man inte följer en väg.

Notis: Totalt blir ökningen alltså 50%, eftersom att man också får +25% Restakt av Orientera.
Notis 2: Man kan bara få bonus av en karaktär med Stigfinnare åt gången.
Silvertunga:

# +2 på alla Inflytandeslag. 
# Karaktären kan få ytterligare +2 på 1 Inflytandeslag / Spelmöte, retroaktivt.
# -2 på alla Inflytandeslag som man råkar ut för.
Lärd:
Krav: Kunskap 2

# Karaktären kan få +2 på ett Informationsslag 1 gång / Spelmöte, retroaktivt.
# Karaktären får 2 Färdighetspoäng som är dedikerade till Kunskapsfärdigheter.
 Dessa poäng markeras som en egen poängtyp.
Sejd:
Krav: Ödesvald, Andlighet 2 & Kraft

# Karaktären måste välja vilken Vitnertyp den kan tämja. Man kan bara välja en och kan aldrig byta, så välj med omsorg.
# Karaktären får 5 Besvärjelsepoäng.

Notis: Ifall man har både Sejd & Fördjupad kunskap (Vitner) så får man ytterligare 1 Besvärjelsepoäng.
Se: "Skapa besvärjelse" i vänsterspalten.
Tyst:
Krav: Smidighet 2

# Karaktären kan få +2 på ett Motstå vaksamhetsslag 1 gång / Spelmöte, retroaktivt.
# NPCs måste slå [6] på T6:an för att lyckas "ta Komplikationen" när de slår Vaksamhetsslag mot karaktären.
Skarpskytt:
Krav: Kamp 2, Fysik 1 & Pricksäkerhet

# Karaktären får +1 Skadebonus då den Skjuter.
# Siktade Avståndsanfall får ytterligare +1 Skadebonus.
# Detta gäller inte då man Kastar.

Notis: Talangen räknas inte ifall man inte vill det. T ex. ifall man råkar skjuta en kamrat.
Blixtsnabba reflexer:
Krav: Kamp 2, Smidighet 2

# Karaktären kan basera sitt InitiativSmidighet istället för på Kamp.
# Det räknas som att karaktären har +3 Kamp / Smidighet när man räknar ut Initiativ.
# Karaktären får ett Handlingspoäng allra först i Initiativordningen första Stridsrundan.
 Ifall flera karaktärer har Blixtsnabba reflexer så avgörs initiativ som vanligt, dem sinsemellan.


Avancerade talanger[redigera]

Brutal:
Krav: Kamp 4, Närkamp & Stadig

# Karaktären får +1 SkadebonusNärstridsanfall.
# Ifall karaktären orsakar Skadeyttringar så dubblas dessa. Detta gäller dock inte mål som är 2 Storlekar större eller mer.
Jughird:
Krav: Kamp 4, Härdad & Stadig

# Karaktären får +4 Hälsa.
# Man sänker Skadebonusen på alla inkommande Anfallshandlingar med 1.
# När man drabbas Skadeyttringar så slås 2T6 iställer för 1, karaktären får sedan välja vilken av dem som räknas.
 Skulle anfallaren ha talangen Brutal så slås bara 1T6.
# Karaktärens Läkningstak sänks inte då man är Skadad eller Sänkt.
Hantverkig: // Nytt namn behövs
Krav: Kunskap 1, Hantverk, Ryktbar (21+)

# +2 på slag för Reparera och Tillverka.
# Materialenheter som man hittar när man Samlar är av Normal kvalitét istället för Kass.
# Man kan välja att hitta Materialenheter istället för Extrakt eller Proviant när man Samlar.
# Man kan räkna en Station som om den hade 1 mer Hårdhet, mot att man halverar sin Produktionshastighet.
Brygdmästare:
Krav: Ryktbar (21+), Kunskap 4 & Kropp & brygder.

# Man kan applicera 2 doser av brygdmästarens ExtraktVapen istället för 1. 
# Man kan ta 2 doser av brygdmästarens Extrakt utan att Överdosera. 
# När man hittar Extrakt vid ett Samlaslag så får man välja vilket typ av Extrakt som hittas.
Vitnermästare:
Krav: Ryktbar (31+), Sejd & Andlighet 4, Ytlig kunskap (Vitner).

# Man får 1T3 extra Mana per Spelmöte dedikerat till Besvärjelser. 
# Man får 2 nya Besvärjelsepoäng. 
Trogna underhuggare:
Krav: Ryktbar (21+)

# Karaktären får 2 Underhuggare som är 2 Erfarenhetsnivåer under sig själv, eller 8 karaktärer som är 3 Erfarenhetsnivåer under sig själv.
# Underhuggarna kan inte ha mindre än 10 Erfarenhet.
# Karaktären kan rekrytera nya Underhuggare ifall de förra skulle stryka med. Detta bör ske på lämplig plats genom rollspel, det skall dock varken vara svårt eller kostsamt för karaktären.


Relevanta länkar[redigera]

Tankar[redigera]

Talangers syfte är bland annat att garantera att varje rollperson fyller ett äventyrssyfte. Ju mindre äventyrsorienterade (smyga, slåss, magi och snacka) de är desto bredare skall de vara.
Jag skulle t ex. aldrig kasta in en Talang som gör karaktären bättre på att segla eller sjunga. Det är för smalt och (i de allra flesta scenarior) irrelevant.


Inflytande och Motstå Perception ser jag som farliga att ge för många plus.