Tillreda

Från Min wikin
Hoppa till: navigering, sök

Kategori: Framgångstabell

Tillreda slås för att förbättra Extrakt eller ge dem specifika modifikationer.
För att slå ett Tillredaslag krävs minst 2 Extrakt av samma typ. Dessa kallas "ingredienser".
Man slår ihop de två Ingredienserna till ett förädlat Extrakt.
Man kan förädla flera Extrakt åt gången. För varje förädlat Extrakt krävs två Ingredienser.
Redskapspaketet respektive Stationen avgör hur många förädlade Extrakt som kan framställas åt gången.
För att kunna göra Ypperliga Extrakt krävs att man är Brygdmästare.

Framgångsslag:
Utfall = [ 2T8 ] + [ FV ] +- [ SV ]

FV = [ Kunskap ] + [ Kompetens ] + [ 2 ifall man har Arkana ] + [ 1-5 ifrån Brygdpaketet ]

Vanlig Komplikation: Slitage eller 1T8 Skada

Krav: Eld och ett Brygdpaket.
Notis: 
Har man inte ens Ytlig kunskap (Extrakt) så får man -5 SV
Har man bara Ytlig kunskap (Extrakt) slår man med Nackdel.
Har man Kunskap (Extrakt) så slår man omodifierat.
Har man Fördjupad kunskap (Extrakt) slår man med Fördel
Utfall Resultat
Väldigt misslyckat (VM) Inga Ingredienser går att rädda.
Misslyckat (M) Hälften av Ingredienser fördärvas, resten räddas.
Delvis lyckat (DL) Kass kvalitét
Lyckat (L) Normal kvalitét
Väldigt lyckat (VL) Ypperlig kvalitét (kräver Brygdmästare)


Tidsåtgång per 2 - 8 Ingredienser Fördel / Nackdel
12 Timmar Fördel
8 Timmar -
4 Timmar Nackdel


Extraeffekt Fördel / Nackdel Effekt Kan appliceras på
Uppskjuten effekt Nackdel Den som Tillreder bestämmer hur många timmar effekten skjuts upp. Dock inte mer än ett dygn. Samtliga Extrakt
Ändrad verkningstid Nackdel Alla effekter som modifierar Framgångsslag varar 3 timmar mer eller mindre (den som Tillreder avgör). Extrakt som modifierar Framgångsslag.
Diskret smak Nackdel Nackdel SV på eventuella Perceptionsslag för att känna smaken av Extraktet. Samtliga Extrakt
Snabbverkande Gift Nackdel Minskar mängden Skadetärningar som giftet orsakar till 1/3 av orginalmängden, men Skadan appliceras direkt. Gift
Sövande Gift - Istället för Skada så orsakar Giftet Utmattning. Påfrestningen delas ut i slutet på varje minut istället för timme. Gift
Motgift Nackdel Medicinens läkning multipliceras med 5 men istället för att läka Skada, så minskar Motgiftet Skadan som ett Gift kommer dela ut. Medicin
Vansinnesdrog Nackdel +6 Kampglöd.

-2 På alla fysiska Framgångsslag (och används därför gärna av någon med Rumla).

Kampdrog
Notis: Man måste ha Brygdmästare för att kunna lägga till Extraeffekter.
Extraktåtgång:
Man förbrukar x2 Extrakt för att försöka skapa x1 Extrakt.
Kvalitétsbergänsning:
Det förädlade Extraktet kan inte bli mer än 1 kvalitétsnivå över det lägsta av de två Extrakten.
Bara Brygdmästare kan göra Ypperliga Extrakt.

Grundextrakt

Extrakt Kass kvalitét Normal kvalitét Ypperlig kvalitét Bök Notis
Medicin Ökar Läkningstak med 1 i ett dygn. Helar 2 Skada (1 / timme).
Ökar Läkningstak med 1 i ett dygn.
Helar 4 Skada (1 / timme).
Ökar Läkningstak med 1 i ett dygn.
0,5 Bök Läkningstaket för Trevnad gäller varken för Mediciner eller Hela.
Kampdrog +1T6 Kampglöd.
Blir lättretlig och impulsiv.
Får 1T3 Skada.
+3 Kampglöd.
Blir lättretlig och impulsiv.
+6 Kampglöd.
Blir lättretlig och impulsiv.
0,5 Bök
Visionär drog +1T6-3 då man slår Kraft eller Förnimma.
-2 på alla fysiska Framgångsslag och MV mot Hypnos.
+2 då man slår Kraft eller Förnimma.
-2 på alla fysiska Framgångsslag och MV mot Hypnos.
+4 då man slår Kraft eller Förnimma.
-4 på alla fysiska Framgångsslag och MV mot Hypnos.
0,5 Bök
Gift 3 Skadetärningar (Off. SM: -1).
Skadan doseras ut 1 i timmen.
3 Skadetärningar (Off. SM: 1).
Skadan doseras ut 1 eller 2 i timmen (den som Tillreder väljer).
6 Skadetärningar (Off. SM: 1).
Skadan doseras ut 1, 2 eller 3 i timmen (den som Tillreder väljer).
0,5 Bök Verkningstid och Överdosering är inte relevanta.


Relevanta karaktärsegenskaper

Relevanta länkar