Tillverka

Från Min wikin
Hoppa till: navigering, sök
Fil:Buratja.jpg
Tecknad av Alvaro Tapia

Tillverka

Kategori: Framgångstabell

Det spelar ingen roll om man bygger ett hus, stickar en vänstervante eller smider ett MithrakaSvärd. Alltihop går in under "Tillverka".

Framgångsslag: [1T10] + [Erfarenhetsbonus] + [1-5 ifall man har ett Redskapspaket] [-4 ifall man inte ha Hantverk]
Vanlig Komplikation: Slitage eller 1T6 Skada

Tidsåtgång: 16 Timmar per Materialenhet. Stationer sänker dock produktionstiden avesvärt.
Ta sin tid: Dubbla.


Utfall Resultat
Misslyckat Ingen effekt
Delvis lyckat (DL) Kass kvalitét
Lyckat (L) Normal kvalitét
Väldigt lyckat (VL) Ypperlig kvalitét


Regler

Materialtyp:
Varje Redskapspaket är dedikerat till en viss Materialtyp (Mjuka material, hårda material, metall eller papper).
Hårdhet:
Redskapspaketet/Stationens Hårdhet får inte vara lägre än Hårdheten på det som Tillverkas.
Ett Redskapspakets Hårdhet är densamma som Materialet som det är gjort i.
Material & Bök:
# 1 Materialenhet väger 1 Bök.
# Vissa Material är tyngre respektive lättare än andra. Detta ignoreras helt vad gäller Materialenheter.
  1 Enhet Rokjärn tar upp lika mycket Bärförmåga som 1 enhet Mithraka.
# Långa Vapen väger visserligen 1 mer Bök, men detta ignoreras helt vid Tillverkning.
Materialets kvalitét:
Kvaliten på det tillverkade Föremålet kan inte bli högre än kvalitén på det Material som Föremålet är gjort av.
Storlek:
Ifall Redskapspaketet/Stationen är mindre än det som Tillverkas så dubbleras Tillverkningstiden.
Material Hårdhet Pris
Papper -1 4 / enhet
Mjuka primitiva material 0 1 / enhet
Hårda primitiva material 1 1 / enhet
Brons 1 8 / enhet
Järn 2 4 / enhet
Notis: Typiskt sett så är det bara Medvetna varelser som kan Tillverka.


Regler för Tillverkningsstationer

Viktklass Folk Produktionshastighet
Lätt Station 1 Mäster x2
Medeltung Station 1 Mäster och 4 gesäller x4
Tung Station 1 Mäster, 8 gesäller och 32 lärljungar x8
Mäster, gesäll och lärljunge:
Mästern är den karaktär som slår Hantverksslaget. Geseller och lärljungar är mästerns seniora respektive juniora hjälpredor.
Dessa slår inga egna slag utan är ett krav för att man ska kunna använda en Station.

Gesäll:    Har 1 mindre i Hantverk än sin Mäster samt har de Färdigheter som krävs för hantverket.
Lärljunge: Har 2 mindre i Hantverk än sin Mäster samt har de Färdigheter som krävs för hantverket.


Materialåtgång

Närstridsvapen

Viktklass Material
Lätt 1 (Metall eller Hårt)
Medeltungt 2 (Metall eller Hårt)
Tungt 4 (Metall eller Hårt)
Notis: Långa Vapen väger visserligen 1 mer Bök, men detta ignoreras helt vid Tillverkning.
Material Värde Materialtyp Krav
Ben, sten eller trä etc. +0 på Tillverkaslaget Hårt
Brons -4 på Tillverkaslaget Hårt Smide
Järn -4 på Tillverkaslaget Hårt Smide


Viddvapen

Viktklass Material
Lätt 1 (Mjukt)
Medeltung 2 (Hårt)
Tung 4 (Hårt)
Notis: Slungor kostar 1 Materialenhet trots att den väger mindre.
Material Värde Materialtyp Krav
Ben, sten eller trä etc. -4 på Tillverkaslaget Hårt
Brons -4 på Tillverkaslaget Hårt Smide.
Järn -4 på Tillverkaslaget Hårt Smide.


Rustningar

Viktklass Material
Lätt 2 (Metall eller Mjukt)
Tung 4 (Metall eller Mjukt)
Fullplåt 6 (Metall)
Se: Rustningar i Trudvang.
Material Värde Materialtyp Krav
Päls, ull, linne, läder etc. +0 på Tillverkaslaget Mjukt
Brons -4 på Tillverkaslaget Hårt Smide
Järn -4 på Tillverkaslaget Hårt Smide


Sköldar

Viktklass Material
Medeltung 2 (Metall, Hårt eller Mjukt)
Material Värde Materialtyp Krav
Ben, sten eller trä etc. +0 på Tillverkaslaget Hårt
Päls, ull, tagel etc. +0 på Tillverkaslaget Mjukt
Brons -4 på Tillverkaslaget Hårt Smide
Järn -4 på Tillverkaslaget Metall Smide


Reseutrustning

Viktklass Material
Lätt 1 (Mjukt)
Medeltung 2 (Mjukt)
Tung 4 (Mjukt)
Material Värde Materialtyp Krav
Päls, ull, linne, läder etc. -4 på Tillverkaslaget Mjukt


Grovhantverkspaket

Viktklass Material
Lätt 1 (Hårt eller Metall)
Medeltungt 2 (Hårt eller Metall)
Tungt 4 (Hårt eller Metall)
Material Värde Materialtyp Krav
Ben, sten eller trä etc. +0 på Tillverkaslaget Hårt
Päls, ull, tagel etc. +0 på Tillverkaslaget Mjukt
Brons -4 på Tillverkaslaget Hårt Smide
Järn -4 på Tillverkaslaget Hårt Smide


Sömnadspaket

Viktklass Material
Lätt 1 (Hårt eller Metall)
Medeltungt 2 (Hårt eller Metall)
Tungt 4 (Hårt eller Metall)
Material Värde Materialtyp Krav
Ben, sten eller trä etc. -4 på Tillverkaslaget Hårt


Brygdpaket

Viktklass Material
Lätt 1 (Hårt eller Metall)
Medeltungt 2 (Hårt eller Metall)
Tungt 4 (Hårt eller Metall)
Material Värde Materialtyp Krav
Brons -4 på Tillverkaslaget Hårt Smide
Järn -4 på Tillverkaslaget Hårt Smide


Kunskapspaket

Viktklass Material
Lätt 1 (Mjukt, Hårt eller Metall)
Medeltungt 2 (Mjukt, Hårt eller Metall)
Tungt 4 (Mjukt, Hårt eller Metall)
Material Värde Materialtyp Krav
Ben, sten eller trä etc. -4 på Tillverkaslaget Hårt
Päls, ull, tagel etc. -4 på Tillverkaslaget Mjukt
Papper +0 på Tillverkaslaget Papper


Rep

Viktklass Material
Lätt 1 (Mjukt)
Medeltungt 2 (Mjukt)
Tungt 4 (Mjukt)
Material Värde Materialtyp Krav
Päls, ull, tagel etc. -4 på Tillverkaslaget Mjukt


Relevanta karaktärsegenskaper

Relevanta länkar