Vapen

Från Min wikin
Version från den 18 juni 2018 kl. 17.12 av Admin (Diskussion | bidrag) (1 version importerades)
Hoppa till: navigering, sök

Vapen

Kategori: Utrustning

När man slår ett Närstridsanfall eller Avståndsanfall så får man bonus på Framgångsslaget och Skadebonus av Vapen.

Föremålets kvalitét:
Systemet delar in alla Utrustningspaket i tre kvalitétsnivåer; Kass, Normal och Ypperlig kvalitét.
Kvalitén sänks temporärt ifall föremålet drabbas av Slitage.

[ Pris  x1 ] Kass kvalité: Duger nästan åt trälar och Troll. 
[ Pris  x4 ] Normal kvalité: Duger åt gemene person. 
[ Pris x16 ] Ypperlig kvalité: Duger åt en storman. 


Närstridsvapen

Närstridsvapen kan användas i Närstrid eller Kastas.

Viktklass

Lätta Närstridsvapen:
# Enhandsfattning.
# Flinka.

Medeltunga Närstridsvapen:
# Enhandsfattning.

Tunga Närstridsvapen: 
# Tvåhandsfattning.
# Pansarbrytande.


Vapentyp

Handvapen:
# Handvapen utgör referenspunkt och har inga specialregler.

Stångvapen: 
# Kan ej vara Lätta.
# Långa.
# +1 Bök.


Material för Närstridsvapen

Material Lätt Medelung Tung Skadebonus Pris
Ben, sten eller trä etc. 0 Bök 1 Bök 2 Bök +1 x 1/4
Brons 0 Bök 1 Bök 2 Bök +2 x 2
Järn 0 Bök 1 Bök 2 Bök +2 x 1
Alfarka 0 Bök 0 Bök 1 Bök +2
Mithraka 0 Bök 0 Bök 1 Bök +3
Rokjärn 1 Bök 2 Bök 3 Bök +4


Lista över närstridsvapen

Vapentyp Bök Kass kvalitét Pris Normal kvalitét Pris Ypperlig kvalitét Pris Specialregel Exempel
Lätta handvapen 0 +1 på Anfallshandlingar 2 +2 på Anfallshandlingar 8 +3 på Anfallshandlingar 32 Enhandsfattad, Flink Dolk, handyxa, käpp
Medeltunga handvapen 1 +2 på Anfallshandlingar 4 +3 på Anfallshandlingar 16 +4 på Anfallshandlingar 64 Enhandsfattad Svärd, stridsyxa, spikklubba
Medeltunga Stångvapen 2 +2 på Anfallshandlingar 4 +3 på Anfallshandlingar 16 +4 på Anfallshandlingar 64 Enhandsfattad, Lång Spjut
Tunga handvapen 2 +3 på Anfallshandlingar 8 +4 på Anfallshandlingar 32 +5 på Anfallshandlingar 128 Enhandsfattad, Pansarbrytande Långyxa, långsvärd, storklubba
Tunga Stångvapen 3 +3 på Anfallshandlingar 8 +4 på Anfallshandlingar 32 +5 på Anfallshandlingar 128 Tvåhandsfattad, Pansarbrytande, Lång Björspjut, stridsslaga, glav
Notis: Priserna är räknade på Järnvapen.


Viddvapen

Viddvapen är samlingsnamnet för alla projektilvapen.

Nackdelar med Viddvapen:
# -1 Skadebonus.
# Behöver Laddas innan de kan användas.
# Påfrestning som man åsamkar med ett Viddvapen Löper inte över.
# Går knappt att använda i Närstrid.
# Projektiler Väger.
Tips till den som brukar Viddvapen:
Viddvapen är både långsammare, otympligare och svagare än Närstridsvapen men kan användas från håll.
Detta öppnar upp för en hel del praktiska fördelar.

# Man kan positionera sig så att man är oåtkomlig för motståndare med Närstridsvapen, eller Skjuta tillbaks mot andra som gör just detta.
# Man kan Skjuta förbi eventuella köttsköldar och har därmed lätt göra livet surt för känsligare motståndare så som besvärjare och dylikt.
# Att Förgifta pilar respektive lod är långt mycket effektivare än att Förgifta Närstridsvapen.
# Man kan smyga sig på folk och Skjuta dem med Giftpilar, och sedan använda försprånget för att fly. Sen kan man ju komma tillbaks vid ett senare tillfälle och göra samma sak igen.
# Skjut på mål strax innan era närstridare går in. De kommer då både behöva Ducka & gå i Gard (eller Slänga sig undan).

# Se till att kunna bära mycket. Viddvapen är Bökiga.
# Skaffa Skarpskytt och/eller Kvick.


Viktklass

Lätta Viddvapen:
# Räckvidd: 8 Enheter.

Medeltunga Viddvapen:
# Räckvidd: 16 Enheter.

Tunga Viddvapen: 
# Räckvidd: 32 Enheter.
# Pansarbrytande.
# x2 Bök för Projektiler.


Vapentyp

Pilbåge:
# Kan ej vara Lätta.
# Kan ej vara Laddad längre än två Stridsrundor i sträck.
# Tvåhandsfattad.

Låsbåge:
# Är alltid Tunga.
# Tvåhandsfattad.
# Kostar 2 Handlingspoäng att Ladda istället för 1.
# Kostar 1 Handlingspoäng att Sikta med istället för 2.
# Laddning blir inte ogjord av Förflyttningshandlingar.
# Kan kombinera Sikta och Invänta. Sikta aktiveras då mot det mål inom kontrollzonen som man väljer att Skjuta på.

Se: [1].

Slunga:
# Kan ej vara Medeltunga eller Tunga.
# Enhandsfattad.
# -2 på Anfallshandlingar.
# Projektiler går ej att Förgifta.
# -1 Bök för Projektiler.


Material för Projektiler

Material Skadebonus Pris
Ben, sten eller trä etc. +0 0,5
Brons +1 2
Järn +1 2
Alfarka +1
Mithraka +2
Rokjärn +3
Bök och projektiler:
1-10 projektiler väger 1 Bök.
11-20 väger 2 Bök.
etc.

Detta är helt oberoende av projetilernas Material.
Notis: Priset är räknat på x10 Projektiler.


Lista över viddvapen

Vapen Viktklass Vapentyp Bök Räckvidd Kass kvalitét Pris Normal kvalitét Pris Ypperlig kvalitét Pris Specialregel:
Slunga Lätt Slunga 0 8 Enheter -1 på Anfallshandlingar 1/2 +0 på Anfallshandlingar 2 +1 på Anfallshandlingar 8 Enhandsfattad
Jaktbåge Medeltung Pilbåge 1 16 Enheter +2 på Anfallshandlingar 1 +3 på Anfallshandlingar 4 +4 på Anfallshandlingar 16 Tvåhandsfattad
Krigsbåge Tung Pilbåge 2 32 Enheter +3 på Anfallshandlingar 2 +4 på Anfallshandlingar 8 +5 på Anfallshandlingar 32 Tvåhandsfattad, Pansarbrytande
Låsbåge Tung Låsbåge 2 32 Enheter +3 på Anfallshandlingar 2 +4 på Anfallshandlingar 8 +5 på Anfallshandlingar 32 Tvåhandsfattad, Pansarbrytande
Viddvapen & Alfarka:
Viddvapen får +50% Räckvidd ifall de är gjorda uteslutande av Alfarka. // BARA PILBÅGAR //


Relevanta karaktärsegenskaper

Relevanta länkar