Bakgrund

Från Min wikin
Hoppa till: navigering, sök

Rollpersonen kommer någonstans ifrån och har levt ett liv som påverkat vem den är och vad den kan. Det här kan antingen slås fram med tärning eller väljas. Vilken av metoderna som används får SL avgöra.

Notis: Detta är inte tänkt som en komplett karaktärsbeskrivning utan bara rough outlines. Brodera gärna ut karaktären mer.


1. Välj Folkslag.
2. Slå Uppväxtmiljö, Livnäring, Världssyn, Moral och Yttre.
3. Ändra upp till tre utfall.


Bakgrundsfärdigheter: 
De Färdigheter som karaktären får från sin Bakgrund kallas för Bakgrundsfärdigheter. 
Symbolen för denna poängtyp är ett kryss ( x ).
Bakgrundsfärdigheter ignorerar eventuella krav som färdigheterna har.


Folkslag

Folkslag slås inte fram, de väljs rakt av.

Folkslag Färdigheter
Davan
Vend
Sodorfolk
Durch


Uppväxtmiljö

1T6 Uppväxtmiljö Färdigheter
1 Vildmark
2-4 Bygd
5-6 Stad


Livnäring

1T4 Livnäring Färdighet Exempel
1 Kunskapstörstare Präst, skald, notarie, besvärjare, trollpacka eller lärd man.
2 Krigare Huskarl, bärserk, vapenmästare, svärdsmagiker eller helig krigare.
3 Gårdsman Månglare, bonde, jägare, sjöman, smed eller värdshusvärd.
4 Missdådare Tjuv, rackare, lönnmördare, stråtrövare eller smugglare.


Ödesvald

Ödesvalda karaktärer får en extra Färdighet. Man får inte välja någon Färdighet med "Krav".


Person

Hur beter sig rollpersonen? Vad värderar den? Hur ser den på världen? Det kan vara bra att betona vissa av karaktärsdragen, eller skriva en quote vid varje svar, för att ytterligare nyansera rollpersonen. Det förutsätts att spelaren broderar ut rollpersonens personlighet ytterligare efter eget tycke.


Världssyn

1T6 Världssyn Beskrivning
1 Öppen Man kanske tvivlar på, eller är oinvesterad i, den egna kulturen. Eller så är man kanske nyfiken på andras perspektiv.
2-4 Traditionell Håller traditionella värderingar högt men har inga problem att handla eller dylikt med andra kulturer även om viss skepsis kan råda.
5-6 Dogmatisk Ser den egna kulturens värderingar som absoluta och självklara. Är troligen skeptisk eller direkt fientlig mot det som är annorlunda.

Moral

1T6 Moral Beskrivning
1 Idealist Man har en övertygelse eller ett kall som man ser som större än sig själv.
2-4 Flock Man har kanske inte ägnat mycket tanke åt “Ont” och “Gott” utan värnar helt enkelt nära och kära.
5-6 Egoist Skiter blanka fan I ”Ont” och ”Gott” och är mer inställd på ”Vinna eller försvinna”.

Yttre

1T6 Yttre Beskrivning
1 Ordnad Man är mån om att ha det ordnat runt omkring sig och bryr sig kanske om hygienen. Ordning och reda.
2-4 Oputsad Snarare pragmatisk än pedantisk.
5-6 Skitgris Dålig hygien, dåligt bordsskick, obrydd, slafsig och kanske ohyfsad.


Relevanta länkar