Färdighet

Från Min wikin
Hoppa till: navigering, sök

Färdigheter har antingen egna effekter, ger nya användningsområden för Grundegenskaper eller modifikationer av Grundegenskaper i specifika situationer eller användningsområden.
De köps för Färdighetspoäng.
Färdigheter kostar alltid 1 Färdighetspoäng och kan bara köpas en gång (med undantag för Kunskapsfärdigheter som oftast finns i två nivåer).

Man kan inte spara Färdighetspoäng mellan Erfarenhetsnivåer.
Karaktärer får 6 Färdighetspoäng från sin Bakgrund (fast dessa är inte fria) och sen 2 till per Erfarenhetsnivå.

För nybörjaren: 
Vissa saker är svåra att förklara och förstå i bara text, så det kan vara en bra idé att titta igenom Formulärsguiderna innan och efter man har läst igenom texten.
Formulärsguiderna hittar du längst ned på sidan.


Färdighetslistor[redigera]

 • Grundfärdigheter - Fördjupningar till Grundegenskaper.
 • Allmänna färdigheter - Allt ifrån matlagning till extra Hälsa.
 • Kunskapsfärdigheter - Kunskap om språk, kulturer, brygder med mera.


Grundfärdigheter[redigera]

Varje Grundegenskap (utom Fysik) har två Grundfärdigheter. Var och en av dessa ge +2 på Framgångsslag inom varsitt område. Max en Grundfärdighet kan användas vid ett och samma slag.

Namn på Grundfärdighetsvärde (Grundegenskap + 2 för Grundfärdighet):
 0 - Kass
 2 - Halvdan
 4 - Duglig
 6 - Skicklig
 8 - Ypperlig
10 - Mästerlig
Färdighet Effekt Grundegenskap
Närkamp +2 när man utför eller Motstår Närstridsanfall. Kamp
Pricksäkerhet +2 när man slår Avståndsanfall. Kamp
Lönndom +2 när man slår Motstå vaksamhet eller Dyrka & desarmera. Smidighet
Spänstighet +2 när man slår Rörlighetsslag. Smidighet
Rykten & legender +2 när man slår Informationsslag. Kunskap
Kropp & brygder +2 när man slår Tillredasslag och Stoppa blodförlust. Kunskap
Kraft +2 när man slår utför eller Motstår Besvärjelser. Andlighet
Förnimma +2 när man slår Perceptionsslag mot Ickefysiska varelser och Besvärjelser. Andlighet


Allmänna färdigheter[redigera]

Denna färdighetskategori är Färdigheternas slasktratt. Alla Färdigheter som inte passar som Kunskapsfärdigheter eller Grundfärdighet räknas som Allmänna färdigheter.

Färdighet Effekt Notis
Bar bringa
 • +2 Raud i början på varje strid om man inte bär Rustning.
 • Det räknas också som att karaktären har +1 Kamp när man räknar ut Initiativ givet att man inte bär Rustning.
Berusningsvana
Beslutsam
Bokmal
 • Karaktären läser, skriver och räknar dubbelt så fort. Det tar dessutom hälften så lång tid att "ta sin tid" för Informationsslag.
 • +3 på de Framgångsslag som inkluderar stora mängder räknande etc.
Krav: 2 Kunskap eller att man får den ifrån Bakgrund.
Djurskötsel
 • Håller ett djur lojalt. Djuret betraktar karaktären som en vän, och kommer agera i dennes intresse efter bästa förmåga.
 • +4 på Inflytandeslag mot Bestar som inte är Medvetna.
Flyfotad Krav: 4 Smidighet

Detta gäller inte ifall man Ligger ned.

Fältslag +1 Kamp I formationer.
Hantverk Inte -4 när man slår Tillverka eller Reparera.
Härdad +2 Hälsa
Inbrott Utfallet på T3an blir alltid 1 när man Dyrkar lås.
Kok-konst
 • +1 Trevnad till alla som äter ens mat ifall man har tillgång till eld. Som motprestation så får man beskriva vad man lagar för mat.
 • Karaktären kan också slå ihop 4 enheter Proviant till en enhet av bättre kvalitét.
Nattstrykare Sover 2 timmar mindre per natt utan att drabbas av sömnbrist.
Noggrann x1 Omslag per Spelmöte dedikerat till Framgångsslag då man Tar sin tid.
Omvårdnad Samtliga i karaktärens sällskap får +2 i Läkningstak så länge de vilar.

Man kan bara få bonus av en karaktär med Omvårdad åt gången (så ifall två personer i gruppen har Omvårdnad får man -inte- +4 i Läkningstak).

Krav: Kropp & brygder eller att man får den ifrån Bakgrund.
Orientera Karaktären, och samtliga i dennes sällskap, får +25% färdtakt då man Färdas i Svår eller Eländig terräng, förutsatt att man inte följer en väg. Man kan bara få bonus av en karaktär med Orientera åt gången (så ifall två personer i gruppen har Orientera får man -inte- +50% färdtakt).
Packåsna +2 Bärförmåga, men detta gäller inte för belastningsnivån Ohindrad.

Man kan alltså bära 2 mer Bök på belastningsnivåerna Belastad, Hindrad och Överbelamrad.

Rida
Sjövana
 • +25 % hastighet när man störar, seglar eller ror fram.
 • Man slipper också -2 Trevnad och -2 på alla Framgångsslag till sjöss.
Smide Man kan slå Framgångsslag för att Smida. Krav: 1 Kunskap och Hantverk
Spåra
Slagsmål Krav: Närkamp eller att man får den ifrån Bakgrund.
Underhållning +1 Trevnad till alla i närheten när inte ljuddisciplin råder.
Vaksam +2 på Vaksamhetsslag.
Vana (Berg & grottor) +2 på Vaksamhetsslag och +1 på Samlaslag i bergslandskap. Stackar med Vaksamhet och Överlevnad.

Färdigheten har bara effekt i bergslandskap och grottor.

Vana (Slätt) +2 på Vaksamhetsslag och +1 på Samlaslag i slättlandskap. Stackar med Vaksamhet och Överlevnad.

Färdigheten har bara effekt på slättlandskap och brukad mark.

Vana (Stad) +2 på Vaksamhetsslag och +1 på Samlaslag i stadsmiljö. Stackar med Vaksamhet och Överlevnad.

Färdigheten har bara effekt i stadsmiljö.

Vana (Skog) +2 på Vaksamhetsslag och +1 på Samlaslag i skogsmiljö. Stackar med Vaksamhet och Överlevnad.

Färdigheten har bara effekt i skogsklädd mark.

Väderbiten +1 Trevnad
Överfall Krav: 2 Smidighet

Gäller inte på Frenesianfall.

Överlevnad +2 på T3an när man Samlar.

Kunskapsfärdigheter[redigera]

Kunskapsfärdigheter låser upp användningsområden för Grundegenskapen Kunskap. Talangen "Lärd" ger 3 Kunskapsfärdigheter.

Färdighet Effekt Notis
Ytlig kunskap (Davand)
 • Kan davana, dock inte flytande. Talet är brutet och stavningen dålig. I vissa fall kan det röra sig om grov dialekt snarare än bristande språkkunskaper.
 • Får slå Information om davaner och Davands geografi med Rykten & legender -4 istället för -8.
Ytlig kunskap (Vend)
 • Kan vendi, dock inte flytande. Talet är brutet och stavningen dålig. I vissa fall kan det röra sig om grov dialekt snarare än bristande språkkunskaper.
 • Får slå Information om vender och Vends geografi med Rykten & legender -4 istället för -8.
Ytlig kunskap (Sodor)
 • Kan sodorovianska, dock inte flytande. Talet är brutet och stavningen dålig. I vissa fall kan det röra sig om grov dialekt snarare än bristande språkkunskaper.
 • Får slå Information om sodorovianer och Sodors geografi med Rykten & legender -4 istället för -8.
Ytlig kunskap (Sidra)
 • Kan sidranska, dock inte flytande. Talet är brutet och stavningen dålig. I vissa fall kan det röra sig om grov dialekt snarare än bristande språkkunskaper.
 • Får slå Information om sidraner och Sidras geografi med Rykten & legender -4 istället för -8.
Ytlig kunskap (Extrakt) Får inte lägga till Extraeffekter på brygder.
Ytlig kunskap (Vitner)
 • Besitter viss kunskap om gagntrådar, njordeldar, dimhall etc.
 • Får slå Information om vitner med Rykten & legender -4 Istället för -8.
 • Får slå Information om uvenlas, iois och Blotheim med Rykten & legender -8 istället för -12.

Krävs för att kunna Rungalder och för att använda Via.

Färdighet Effekt Notis
Fördjupad kunskap (Davand)
 • Kan davana.
 • Får slå Information om davaner och Davands geografi med Rykten & legender.
Krav: Ytlig kunskap (Davand)
Fördjupad kunskap (Vend)
 • Kan vendi.
 • Får slå Information om vender och Vends geografi med Rykten & legender.
Krav: Ytlig kunskap (Vend). Kan normalt sett bara skaffas av vender från vend.
Fördjupad kunskap (Sodor)
 • Kan sodorovianska.
 • Får slå Information om sodorovianer och Sodors geografi med Rykten & legender.
Krav: Ytlig kunskap (Sodor)
Fördjupad kunskap (Sidra)
 • Kan sidranska.
 • Får slå Information om sidraner och Sidras geografi med Rykten & legender.
Krav: Ytlig kunskap (Sidra)
Fördjupad kunskap (Extrakt) Krav: Ytlig kunskap (Extrakt)
Fördjupad kunskap (Vitner)
 • Besitter kunskap om gagntrådar, njordeldar, dimhall etc.
 • Får slå Information om vitner med Rykten & legender.
 • Får slå Information om uvenlas, iois och Blotheim med Rykten & legender -8 istället för -12 (precis som med Ytlig kunskap (Vitner).
 • Ifall man kan Sejd så får man 1 extra Besvärjelsepoäng också.
Krav: Ytlig kunskap (Vitner)
Notis: Samtliga Kunskapsfärdigheter är baserade på Kunskap.


Relevanta länkar[redigera]

Tankar[redigera]

Det skall inte finnas många stridsorienterade Färdigheter, inte heller särskilt många magiorienterade eller sneakorienterade. Dessa leder bara till specialisering av karaktärer, vilket i sin tur reducrerar karaktären till ett yrke. En krigare kommer aldrig att kunna prioritera Sjöfart ifall den kan välja +1 extra Skadebonus istället. Detta gör att spelare uppmuntras tänka i termer av bra och dåligt istället för passande och opassande.

Formulärsguide[redigera]