Hälsa

Från Min wikin
Hoppa till: navigering, sök

Hälsa visar hur mycket Påfrestning en karaktär kan ta innan den börjar prestera sämre, kollapsa eller dör.

Hälsa = (Fysik x 2) + 12


Häslonivåer[redigera]

Totalt finns det tre Hälsonivåer: Frisk, Skadad och Sänkt.
När någon har mer Påfrestning än den har Hälsa så åker den ned en Hälsonivå (överbliven Påfrestning löper över till nästa hälsonivå).
Hamnar man under Sänkt så dör man. Man kan också dö av Skadeyttringar.

Frisk:
Karaktären är funktionsduglig.

En karaktär räknas som Frisk när mängden Påfrestning den har är lägre än dess Hälsa.
Formel: Påfrestning < Hälsa
Skadad:
Karaktären är troligen på fötterna men mår rejält dåligt.

En karaktär räknas som Skadad när mängden Påfrestning den har är högre än dess Hälsa.
Formel: Påfrestning > Hälsa

# Karaktären har nu bara 1 Handlingspoäng per Stridsrunda (även den som har Kvick) och Nackdel på alla Framgångsslag. 
# Karaktären får också -1 Trevnad och -2 Läkningstak.

Notis: De allra flesta NPCs drar sig ur en strid då de är Skadade.
Sänkt:
Karaktären är så illa däran att den i bästa fall kan stappla fram (den behöver krycka och någon som hjälper till att stötta). Det är dock mycket troligt att den inte ens är vid medvetande.
 
En karaktär räknas som Sänkt när mängden Påfrestning den har är högre än dess Hälsa x 2.
Formel: Påfrestning > (Hälsa x 2)

# Karaktären har 0 Handlingspoäng (även den som har Kvick) och om den nu mot all förmodan slår ett Framgångsslag så görs det med -5 SV.
# Karaktären får -2 Trevnad och -4 Läkningstak.
# Karaktären hittar 2 resurser mindre då den Samlar.
Död:
En karaktär räknas som Död när mängden Påfrestning den har är högre än dess Hälsa x 3.
Formel: Påfrestning > (Hälsa x 3)


Exempel på relationen mellan Hälsa och Påfrestning
En karaktär har 14 Hälsa och får 16 Påfrestning.

Eftersom karaktären nu har mer Påfrestning än Hälsa så går denne ned en Hälsonivå, från Frisk till Skadad.
Utöver detta så får den 2 PåfrestningspoängHälsonivån Skadad eftersom 16 - 14 blir 2.

Ifall karaktären skulle läka 2 Påfrestningspoäng så skulle den räknas som Frisk igen (men den skulle vara precis på gränsen till Skadad).


Relevanta karaktärsegenskaper[redigera]

Relevanta länkar[redigera]