Offensiva handlingar

Från Min wikin
Hoppa till: navigering, sök

Regler[redigera]

Max 1 Offensiv handling / Stridsrunda:
Man kan inte göra mer än 1 Offensiv handling per Stridsrunda.
När dras Utmattningen av?
All Utmattning som Handlingar kostar dras av efter det att Handlingen är utförd.
Obeväpnade Närstridsanfall:
Obeväpnade Närstridsanfall får ingen Off. SM från Material, och inget stridsvärde från Utrustning.

Man kan sänka Off. SM på obeväpnade anfall med 2 (4 ifall man har Slagsmål) retroaktivt. 
Om man orsakar en Skadeyttring så kan man sänka utfallet med 2 (4 ifall man har Slagsmål) retroaktivt.


Nyckelord[redigera]

Reaktiva handlingar:
Reaktiva handlingar kan göras trots att det inte är ens egen tur, givet att man har Handlingspoäng till det, och att handlingens kriterier är uppfyllda.
Man kan till exempel gå i Gard, trots att det inte är ens egen tur, givet att man har Handlingspoäng kvar, råkar ut för ett Närstridsanfall och inte är Omedveten om anfallet.
Snabba Handlingspoäng och snabba handlingar:
Varje SR får man, förutom sina 2 ordinarie Handlingspoäng, 1 Snabb Handlingspoäng.
Snabba Handlingspoäng kan bara användas för att utföra Snabba handlingar.
Snabba handlingar kan också göras med vanliga Handlingspoäng.


Lista[redigera]

Anfall (1 Handlingspoäng)[redigera]

Man försöker tillfoga sin motståndare Skada i Närstrid.
Motsvarar snarare en kortare stridsscén än ett enstaka hugg.

Slag: Närstridsanfall 
Motståndshandlingar: Gard och Slänga sig undan 
Vanliga Komplikationer: Slitage eller 1T8 Skada

Nyckelord: - 


Snabbt anfall (1 Handlingspoäng, Snabb handling, Reaktiv handling)[redigera]

Man passar på att ANNAN

Slag: Närstridsanfall 
Motståndshandlingar: Gard och Slänga sig undan 
Vanliga Komplikationer: Slitage eller 1T8 Skada

Nyckelord: Snabb Handling, Reaktiv handling (som svar på att motståndaren Förflyttar sig ut ur Närstrid eller Laddar i Närstrid) 


Motvärn (1 Handlingspoäng, Reaktiv handling)[redigera]

Man försvarar sig våldsamt från ett inkommande Närstridsanfall.
Motsvarar snarare en kortare stridsscén än ett enstaka hugg.

Vanliga Komplikationer: Slitage eller 1T8 Skada

# Ifall Anfallet man svarar på kommer upp i VML så åsamkar man 3 Skadetärningar med Fördel på sin motståndare.
# Ifall Anfallet man svarar på kommer upp i ML så åsamkar man 2 Skadetärningar med Fördel på sin motståndare.
# Ifall Anfallet man svarar på kommer upp i DL så åsamkar man 2 Skadetärningar på sin motståndare.
# Ifall Anfallet man svarar på kommer upp i L så åsamkar man 1 Skadetärningar på sin motståndare.

Nyckelord: Reaktiv handling (reagerar på inkommande Närstridsanfall, givet att man står i Gard).


Frenesi (2 Handlingspoäng)[redigera]

Detta kan gestaltas som ett enda superhugg, eller att man går lös på sin motståndare.

Slag: Närstridsanfall
Utmattning: 3 (Inträffar efter det att Handlingen är utförd.)
Motståndshandlingar: Gard och Slänga sig undan 
Vanliga Komplikationer: Slitage eller 1T8 Skada

# +2 Off. SM

Nyckelord: - 


Skjuta (1 Handlingspoäng, Snabb handling)[redigera]

Ett vanligt anfall med ett laddat Avståndsvapen som Båge eller Armborst.

Slag: Avståndsanfall 
Motståndshandlingar: Ducka och Slänga sig undan 
Vanliga Komplikationer: Slitage

Nyckelord: Snabb handling
Skjuta in i Närstrid:
Att Skjuta eller Kasta in i Närstrid är Riskabelt. Komplikation innebär då att [1T6] slås. 
[1-3] Komplikationen har ingen effekt.
[4-5] En allierad drabbas av ett Delvis lyckat (DL) Avståndsanfall från skytten. 
[ 6 ] En allierad drabbas av ett Lyckat (L) Avståndsanfall från skytten. 
 # Ifall den allierade träffas så träffas inte målet 
 # Off. SM från Skarpskytt gäller ej mot allierad
Kajting:
Man kan inte göra en Förflyttning och Skjuta under samma Stridsrunda.


Snabbt skott (1 Handlingspoäng, Snabb handling, Reaktiv handling)[redigera]

Ett reaktivt anfall med ett laddat Avståndsvapen som Båge eller Armborst.

Slag: Avståndsanfall 
Motståndshandlingar: Ducka och Slänga sig undan 
Vanliga Komplikationer: Slitage

# -1 Off. SM
# Nackdel

Nyckelord: Snabb handling, Reaktiv handling (som svar på att man ser någon Förflytta sig 2 Hx eller mer, givet att man har ett laddat Vapen).
Skjuta in i Närstrid:
Att Skjuta eller Kasta in i Närstrid är Riskabelt. Komplikation innebär då att [1T6] slås. 
[1-3] Komplikationen har ingen effekt.
[4-5] En allierad drabbas av ett Delvis lyckat (DL) Avståndsanfall från skytten. 
[ 6 ] En allierad drabbas av ett Lyckat (L) Avståndsanfall från skytten. 
 # Ifall den allierade träffas så träffas inte målet 
 # Off. SM från Skarpskytt gäller ej mot allierad
Kajting:
Man kan inte göra en Förflyttning och Skjuta under samma Stridsrunda.


Kasta (1 Handlingspoäng)[redigera]

Ett anfall med kastvapen eller annat kastvänligt.

Slag: Avståndsanfall 
Räckvidd: 4 Hx
Motståndshandlingar: Ducka och Slänga  sig undan 
Vanliga Komplikationer: Slitage

# Man kan bara Kasta lätta eller medeltunga Vapen.
# Kasta räknas som ett Avståndsanfall, men slås bara med Kamp istället för Pricksäkerhet.

Nyckelord: -


Greppa (2 Handlingspoäng)[redigera]

Man försöker greppa, låsa eller brotta ned sin motståndare.

Slag: Obeväpnat Närstridsanfall +2
Off. SM: +5
Utmattning: 3 (Inträffar efter det att Handlingen är utförd.)
Motståndshandlingar: Gard och Slänga sig undan 
Vanliga Komplikationer: Slitage eller 1T8 Skada

# Anfallet ignorerar Rustningsvärde.
# Varje Stridsrunda kan målet försöka att Bryta sig loss, eller ifall det ännu inte är Greppat, så kan det Dra sig ur. 

Nyckelord: -

Notis: Att Bryta sig loss är en Offensiv handling.
Greppningsskada:
# Istället för vanlig Skada så orsakar en Greppning Temporär påfrestning.
# Den som Greppar måste antingen Hålla grepp eller Greppa igen varje Stridsrunda, annars så försvinner all Påfrestning som Greppet har orsakat. Detta händer också ifall målet lämnar Närstriden.
Greppad:
# Ifall målet har mer Greppningsskada än det har Hälsa så räknas målet som Greppat.
# Den som är Greppad får inte Dra sig ur eller Slänga sig undan.
Exempel på temporär Påfrestning
Greppa ger temporär Påfrestning.

Den Temporära Påfrestningen läks så fort Greppet släpps.

Tillfogar man tillräckligt med Temporär Påfrestning för att få ned sin motståndare på Skadad så har man lyckats Greppa tillräckligt bra för att ge denne -1 Handlingspoäng samt -3SV på alla Framgångsslag de slår.

Offret är alltså seriöst hindrat i allt det åtar sig.


Skulle den Temporära Påfrestningen få någon ned till Sänkt så är denne obrukbar så länge Greppet hålls.

Man har alltså motståndaren i sitt våld.


Bryta sig loss (1 Handlingspoäng)[redigera]

Man försöker kämpa sig loss från ett Grepp.

Slag: Närstridsanfall 
Motståndshandlingar: Inga
Vanliga Komplikationer: Slitage

# Istället för att orsaka Påfrestning så sänker man den GreppningsSkada som man själv lider av.

Nyckelord: -


Relevanta karaktärsegenskaper[redigera]

Relevanta länkar[redigera]