Vapen

Från Min wikin
Hoppa till: navigering, sök

Vapen[redigera]

Kategori: Utrustning[redigera]

När man slår ett Närstridsanfall eller Avståndsanfall så får man bonus på Framgångsslaget och Skadebonus av Vapen.

Föremålets kvalitét:
Systemet delar in alla Utrustningspaket i tre kvalitétsnivåer; Kass, Normal och Ypperlig kvalitét.
Kvalitén sänks temporärt ifall föremålet drabbas av Slitage.

[ Pris  x1 ] Kass kvalité: Duger nästan åt trälar och Troll. 
[ Pris  x4 ] Normal kvalité: Duger åt gemene person. 
[ Pris x16 ] Ypperlig kvalité: Duger åt en storman. 
Improviserad Utrustning:
Ifall SL bedömer att det är rimligt, kan Utrustning användas till annat än det är byggt för. 
Man kan drämma en stekpanna i huvudet på någon, eller Dyrka upp ett lås med en nål och en spik.

 # Improviserad Utrustning räknas alltid som Kass.
 # Varje gång man använder Improviserad Utrustning slås ett Slitageslag för Utrustningen.

 Notis: Denna regel gäller inte Extrakt.

Materialregler[redigera]

Värnglas:
# +4 Skadebonus
# Om ett Närstridsanfall med ett Vapen gjort i Värnglas orsakar mindre Påfrestning på målets Hälsa, än målet har i Rustningsvärde så måste anfallaren slå ett Slitage-slag på Vapnet.
# Om ett Avståndsanfall med spetsar gjorda i Värnglas orsakar mindre Påfrestning på målets Hälsa, än målet har i Rustningsvärde så försvinner den Påfrestning som skulle ha drabbat målets Hälsa.
Krestaul:
# +6 Skadebonus
# +1 På T6:an när man slår Slitage.


Närstridsvapen[redigera]

Närstridsvapen kan användas i Närstrid eller Kastas.

Viktklass[redigera]

Lätta Närstridsvapen:
# Enhandsfattning.

Medeltunga Närstridsvapen:
# Enhandsfattning.

Tunga Närstridsvapen: 
# Tvåhandsfattning.
# Pansarbrytande.


Vapentyp[redigera]

Handvapen:
# Handvapen utgör referenspunkt och har inga specialregler.

Stångvapen: 
# Kan ej vara Lätta
# Långa
# +2 Bök


Material för närstridsvapen[redigera]

Material Lätt Medeltung Tung Skadebonus Vapnets Pris
Ben, sten eller trä etc. 1 Bök 2 Bök 4 Bök +2 x 1/4
Brons 1 Bök 2 Bök 4 Bök +3 x 2
Järn 1 Bök 2 Bök 4 Bök +3 x 1
Värnglas 1 Bök 2 Bök 4 Bök +4 x 4
Krestaul 2 Bök 4 Bök 8 Bök +6 x 16
Värnglas:
# Om ett Närstridsanfall med ett Vapen gjort i Värnglas orsakar mindre Påfrestning på målets Hälsa, än målet har i Rustningsvärde så måste anfallaren slå ett Slitage-slag på Vapnet.
Krestaul:
# +1 På T6:an när man slår Slitage.


Lista över närstridsvapen[redigera]

Vapentyp Bök Kass kvalitét Pris Normal kvalitét Pris Ypperlig kvalitét Pris Specialregel Exempel
Lätta Handvapen 1 +0 FV 4 +2 FV 16 +3 FV 64 Enhandsfattad Dolk, handyxa, käpp
Medeltunga Handvapen 2 +1 FV 8 +3 FV 32 +4 FV 128 Enhandsfattad Svärd, stridsyxa, spikklubba
Medeltunga Stångvapen 3 +1 FV 8 +3 FV 32 +4 FV 128 Enhandsfattad, Lång Spjut
Tunga Handvapen 4 +2 FV 16 +4 FV 64 +5 FV 256 Tvåhandsfattad, Pansarbrytande Långyxa, långsvärd, storklubba
Tunga Stångvapen 5 +2 FV 16 +4 FV 64 +5 FV 256 Tvåhandsfattad, Pansarbrytande, Lång Hillebard, stridsslaga, glav
Notis: Priserna är räknade på Järnvapen.


Avståndsvapen[redigera]

Nackdelar med Avståndsvapen:
# -2 Skadebonus.
# Behöver Laddas innan de kan användas.
# Påfrestning som man åsamkar med ett Avståndsvapen Löper inte över.
# Går knappt att använda i Närstrid.
# Projektiler Väger.
# Medeltunga Avståndsvapen är Tvåhandsfattade.
Tips till den som brukar Avståndsvapen:
Avståndsvapen är både långsammare, otympligare och svagare än Närstridsvapen men kan användas från håll.
Detta öppnar upp för en hel del praktiska fördelar.

# Man kan positionera sig så att man är oåtkomlig för motståndare med Närstridsvapen, eller Skjuta tillbaks mot andra som gör just detta.
# Man kan Skjuta förbi eventuella köttsköldar och har därmed lätt göra livet surt för känsligare motståndare så som besvärjare och dylikt.
# Att Förgifta pilar respektive lod är långt mycket effektivare än att Förgifta Närstridsvapen.
# Man kan smyga sig på folk och Skjuta dem med Giftpilar, och sedan använda försprånget för att fly. Sen kan man ju komma tillbaks vid ett senare tillfälle och göra samma sak igen.
# Skjut på mål strax innan era närstridare går in. De kommer då både behöva Ducka & gå i Gard (eller Slänga sig undan).

# Se till att kunna bära mycket. Avståndsvapen är Bökiga.
# Skaffa Skarpskytt och/eller Kvick.
Långskott:
Ifall målet är längre bort än vapnets halva räckvidd så sänks Anfallets Skadebonus med 2.


Viktklass[redigera]

Lätta Avståndsvapen:
# Enhandsfattning
# Räckvidd: 10 Hx

Medeltunga Avståndsvapen:
# Tvåhandsfattning
# Räckvidd: 20 Hx

Tunga Avståndsvapen: 
# Tvåhandsfattning
# Räckvidd: 40 Hx
# Pansarbrytande
# x2 Bök för Projektiler


Vapentyp[redigera]

Pilbåge:
# Kan ej vara Lätta
# Kan bara Tillverkas i hårda, primitiva Material
# Kan ej vara Laddad längre än två Stridsrundor i sträck

Armborst:
# Kan bara Tillverkas i Brons och Järn
# +1 på Avståndsanfall
# Kostar 2 Handlingspoäng att Ladda istället för 1
# Kostar 1 Handlingspoäng att Sikta med istället för 2
# Laddning blir inte ogjord av Förflyttningar
# Kan kombinera Sikta och Invänta. Sikta aktiveras då mot det mål inom kontrollzonen som man väljer att SkjutaSlunga:
# Kan ej vara Medeltunga eller Tunga
# Kan bara Tillverkas i mjuka Material
# -2 på Offensiva handlingar
# Projektiler går ej att Förgifta
# -1 Bök för Projektiler


Material för Projektiler[redigera]

Material Skadebonus Pris (x10 projektiler)
Ben, sten eller trä etc. 0 1
Brons +1 8
Järn +1 4
Värnglas +2 16
Krestaul +4 X
Bök och projektiler:
1-10 projektiler väger 1 Bök.
11-20 väger 2 Bök.
etc.

Detta är helt oberoende av projetilernas Material.
Värnglas:
# Om ett Avståndsanfall med spetsar gjorda i Värnglas orsakar mindre Påfrestning på målets Hälsa, än målet har i Rustningsvärde så försvinner den Påfrestning som skulle ha drabbat målets Hälsa.


Lista över Avståndsvapen[redigera]

Vapen Viktklass Vapentyp Bök Halv räckvidd Räckvidd Kass kvalitét Pris Normal kvalitét Pris Ypperlig kvalitét Pris Specialregel:
Slunga Lätt Slunga 0 5 Hx (25 m) 10 Hx (50 m) -2 FV 1 +0 FV 4 +1 FV 16 Enhandsfattad
Handarmborst Lätt Armborst 1 5 Hx (25 m) 10 Hx (50 m) +1 FV 16 +3 FV 64 +4 FV 256 Enhandsfattad
Jaktbåge Medeltung Pilbåge 2 10 Hx (50 m) 20 Hx (100 m) +1 FV 5 +3 FV 20 +4 FV 80 Tvåhandsfattad
Jaktarmborst Medeltung Armborst 2 10 Hx (50 m) 20 Hx (100 m) +2 FV 8 +4 FV 32 +5 FV 128 Tvåhandsfattad
Krigsbåge Tung Pilbåge 4 20 Hx (100 m) 40 Hx (200 m) +2 FV 10 +4 FV 40 +5 FV 160 Tvåhandsfattad, Pansarbrytande
Arbalest Tung Armborst 4 20 Hx (100 m) 40 Hx (200 m) +3 FV 16 +5 FV 64 +6 FV 256 Tvåhandsfattad, Pansarbrytande
Notis: Avståndsvapen tappar 2 Skadebonus efter halva räckvidden.


Relevanta karaktärsegenskaper[redigera]

Relevanta länkar[redigera]