Tillverka

Från Min wikin
Hoppa till: navigering, sök

Kategori: Framgångstabell[redigera]

Det spelar ingen roll om man bygger ett hus, stickar en vänstervante eller smider ett KrestaulSvärd. Alltihop går in under "Tillverka".
Att ställa sig och smida en Rustning eller bygga hus är brukar dock vara väldigt tidskrävande projekt som sällan hinns med då man är ute på äventyr. Så detta görs bäst då man har downtime.

Framgångsslag:
Utfall = [ 2T8 ] + [ FV ] +- [ SV ]

FV = [ Kompetens x 2 ] + [ 2 ] + [ 1-5 ifall man har ett Redskapspaket ]

Vanlig Komplikation: Slitage eller 1T8 Skada
Utfall Resultat
Väldigt misslyckat (VM) Inget Material går att rädda.
Misslyckat (M) Hälften av Materialet (avrundat nedåt) räddas, resten fördärvas.
Delvis lyckat (DL) Kass kvalitét
Lyckat (L) Normal kvalitét
Väldigt lyckat (VL) Ypperlig kvalitét (kräver Mästerhantverkare)
Tidsåtgång per Bök Fördel / Nackdel
32 Timmar Fördel
16 Timmar -
12 Timmar Nackdel


Regler[redigera]

Materialtyp:
Varje Redskapspaket är dedikerat till en viss Materialtyp (mjuka material, hårda material, metall eller papper).
Hårdhet:
Ett Redskapspakets Hårdhet är densamma som Materialet det är gjort i.
Redskapspaketets/Stationens Hårdhet får inte vara lägre än Hårdheten på det som Tillverkas.
Material & Bök:
# 1 Materialenhet väger 1 Bök.
  Vissa Material är tyngre respektive lättare än andra. Detta ignoreras helt vad gäller Materialenheter.
  1 Enhet Krestaul tar upp lika mycket Bärförmåga som 1 enhet tyg.
# Långa Vapen väger visserligen 1 mer Bök, men detta ignoreras helt vid Tillverkning.
Materialets kvalitét:
Kvaliten på det Tillverkade Föremålet kan inte bli högre än kvalitén på det Material som Föremålet är gjort av.
Storlek:
Ifall Redskapspaketet/Stationen är mindre än det som Tillverkas så dubbleras Tillverkningstiden.
Material Hårdhet Pris
Papper -1 2 / enhet
Mjuka primitiva material 0 2 / enhet
Hårda primitiva material 1 2 / enhet
Brons 1 16 / enhet
Järn 2 8 / enhet
Värnglas 2 32 / enhet
Krestaul 3 X / enhet


Notis: Generellt sett så är det bara Medvetna varelser som kan Tillverka.


Regler för Tillverkningsstationer[redigera]

Viktklass Folk Tillverka (Normal kvalitet) Produktionshastighet
Lätt Station 1 Mäster +4 x2
Medeltung Station 1 Mäster och 4 gesäller +5 x4
Tung Station 1 Mäster, 8 gesäller och 32 lärljungar +6 x8
Mäster, gesäll och lärljunge:
Mästern är den karaktär som slår Hantverksslaget. Geseller och lärljungar är mästerns seniora respektive juniora hjälpredor.
Dessa slår inga egna slag utan är ett krav för att man ska kunna använda en Station.

Gesäll:    Har 1 mindre i Hantverk än sin Mäster samt har de Färdigheter som krävs för hantverket.
Lärljunge: Har 2 mindre i Hantverk än sin Mäster samt har de Färdigheter som krävs för hantverket.
 // DEPLOY-REGLER //


Materialåtgång[redigera]

Närstridsvapen[redigera]

Viktklass Materialåtgång
Lätt 1 (hårt)
Medeltungt 2 (hårt)
Tungt 4 (hårt)
Notis: Långa Vapen väger visserligen 1 mer Bök, men detta ignoreras helt vid Tillverkning.
Material SV Redskapspaket Hårdhet Krav
Ben, sten eller trä etc. +5 Grovhantverkspaket 1
Brons 0 Grovhantverkspaket 1 Eld
Järn 0 Grovhantverkspaket 2 Eld
Värnglas -5 // INGET REGELSTÖD ÄNNU // 2 // INGET REGELSTÖD ÄNNU //
Krestaul -10 Grovhantverkspaket 3 Eld


Avståndsvapen[redigera]

Viktklass Materialåtgång
Lätt 1 (mjukt eller hårt)
Medeltung 2 (hårt)
Tung 4 (hårt)
Notis: Slungor kostar 1 Materialenhet trots att de väger mindre än 1.
Material SV Redskapspaket Hårdhet Krav
Päls, ull, linne, läder etc. 0 Sömnadspaket 0 Går bara att bygga Slunga med.
Ben, sten eller trä etc. 0 Grovhantverkspaket 1 Går inte att Tillverka Armborst med.
Brons 0 Grovhantverkspaket 1 Eld. Går inte att Tillverka Pilbågar eller Slungor med.
Järn 0 Grovhantverkspaket 2 Eld. Går inte att Tillverka Pilbågar eller Slungor med.


Rustningar[redigera]

Viktklass (inte buren) Materialåtgång
Medeltung 2 (hårt eller mjukt)
Tung 4 (hårt eller mjukt)
Lätt station 8 (hårt)
Material SV Redskapspaket Hårdhet Krav
Päls, ull, linne, läder etc. +5 Sömnadspaket 0
Brons 0 Grovhantverkspaket 1 Eld
Järn 0 Grovhantverkspaket 2 Eld
Krestaul -10 Grovhantverkspaket 3 Eld


Sköldar[redigera]

Viktklass Materialåtgång
Lätt 1 (hårt)
Medeltung 2 (hårt eller mjukt)
Material SV Redskapspaket Hårdhet Krav
Råhud +5 Sömnadspaket 0
Ben, trä etc. +5 Grovhantverkspaket 1
Brons 0 Grovhantverkspaket 1 Eld
Järn 0 Grovhantverkspaket 2 Eld
Krestaul -10 Grovhantverkspaket 3 Eld


Reseutrustning[redigera]

Viktklass Materialåtgång
Lätt 1 (mjukt)
Medeltung 2 (mjukt)
Tung 4 (mjukt)
Material SV Redskapspaket Hårdhet Krav
Päls, ull, linne, läder etc. 0 Sömnadspaket 0


Grovhantverkspaket[redigera]

Viktklass Materialåtgång
Lätt 1 (hårt)
Medeltungt 2 (hårt)
Tungt 4 (hårt)
Material SV Redskapspaket Hårdhet Krav
Ben, sten eller trä etc. +5 Grovhantverkspaket 1
Brons 0 Grovhantverkspaket 1 Eld
Järn 0 Grovhantverkspaket 2 Eld
Krestaul -10 Grovhantverkspaket 3 Eld


Sömnadspaket[redigera]

Viktklass Materialåtgång
Lätt 1 (hårt)
Medeltungt 2 (hårt)
Tungt 4 (hårt)
Material SV Redskapspaket Hårdhet Krav
Ben, sten eller trä etc. 0 Grovhantverkspaket 1


Brygdpaket[redigera]

Viktklass Materialåtgång
Lätt 1 (hårt)
Medeltungt 2 (hårt)
Tungt 4 (hårt)
Material SV Redskapspaket Hårdhet Krav
Brons 0 Grovhantverkspaket 1 Eld
Järn 0 Grovhantverkspaket 2 Eld


Kunskapspaket[redigera]

Viktklass Materialåtgång
Lätt 1 (mjukt, hårt eller papper)
Medeltungt 2 (mjukt, hårt eller papper)
Tungt 4 (mjukt, hårt eller papper)
Material SV Redskapspaket Hårdhet Krav
Papper 0 Papper -1
Päls, ull, tagel etc. 0 Sömnadspaket 0
Ben, sten eller trä etc. 0 Grovhantverkspaket 1


Rep[redigera]

Viktklass Materialåtgång
Lätt 1 (mjukt)
Medeltungt 2 (mjukt)
Tungt 4 (mjukt)
Material SV Redskapspaket Hårdhet Krav
Päls, ull, tagel etc. 0 Sömnadspaket 0


Relevanta karaktärsegenskaper[redigera]

Relevanta länkar[redigera]