Förflyttningar

Från Min wikin
Hoppa till: navigering, sök

Förflyttningar är Handlingar som har för syfte att föra karaktären från en plats till en annan.

Notis: Kasta sig och Dra sig ur förflyttar karaktären, men räknas inte som Förflyttningar.

Regler[redigera]

Hexagoner (Hx):
Strider är tänkta att spelas på en hexagonkarta. 
Varje Hx är ungefär runt 5 meter tvärs över.
Närhet:
- Två eller fler entiteter befinner sig i samma Hx.
- Två eller fler entiteter befinner sig i varsin, till varandra angränsande Hx. 
  Detta kräver dock att båda parter vill ha statusen Närhet. Annars kan ena parten välja att vara "längre in i sin Hx", och därmed utom räckhåll.
Närstrid:
Detta kräver, utöver att ni är i Närheten av varandra, att åtminstone en av parterna vill vill ingå i Närstrid med, och är medveten om, sin motpart.
Knata ut ur Närstrid:
# Om någon gör en Förflyttning då den är i Närstrid så får alla möjligheten att lägga ett Snabbt, Reaktivt Anfall mot denne. 
  Detta Anfall räknas inte som en Offensiva handling.
# Man kan dock Dra sig ur för att slippa detta.
Kajting:
# Man kan inte göra en Förflyttning och Ladda under samma Stridsrunda.
# Man kan inte Förflytta sig med ett Laddat Avståndsvapen (om man inte har ett Armborst).
När dras Utmattningen av? // SNYGGA TILL //
All Utmattning som Handlingar kostar dras av efter det att Handlingen är utförd.
Max en Förflyttning:
Man kan inte Förflytta sig mer än 1 gång / Stridsrunda.
Notis: Akrobatiska karaktärer kan lägga en extra Förflyttning per SR, givet att den första Förflyttningen inte var en Sprint, och den andra inte är snabbare än Långsam. 
Svår terräng:
I Svår terräng Förflyttar man sig hälften så snabbt.

Notis: Skulle Förflyttningen av någon anledning inte kunna räknas i heltal (t ex ifall man är Långsam) så avrundar man nedåt.


Lista[redigera]

Långsam Förflyttning (0 Handlingspoäng):[redigera]

# Man Förflyttar sig upp till 1 Hx (5 meter).

Notis: All Utmattning nollställs efter 8 timmar i Narrativt spel.


Normal Förflyttning (0 Handlingspoäng)[redigera]

# Man Förflyttar sig upp till 2 Hx (10 meter).
# Ökar eller sänker Distans med 1 i ett Undkommaslag.

Notis: Kostar 0 Utmattning / 8 timmar i Narrativt spel.


Snabb Förflyttning (1 Handlingspoäng)[redigera]

# Man Förflyttar sig upp till 4 Hx (20 meter) i Strid.
# Ökar eller sänker Distans med 2 i ett Undkommaslag.

Notis: Kostar 8 Utmattning / 8 timmar i Narrativt spel.

Relevanta Talanger: Akrobatisk.


Sprint (2 Handlingspoäng)[redigera]

# Man Förflyttar sig 8 Hx (40 meter).
# Man Förflyttar sig upp till 4 Distans då man slår Undkommaslag.
# Ökar eller sänker Distans med 4 i ett Undkommaslag.

Relevanta Talanger: Akrobatisk.


Vakta (1 Handlingspoäng / Stridsrunda)[redigera]

Man håller koll på ett område och är beredd på att genskjuta det som kommer innanför området.

# Täcker 2 Hx åt alla håll från den Hx som befinner sig på.
  Om någonting Förflyttar inom arean så får man Förflytta sig till denne direkt utan att det kostar Handlingspoäng.
  Detta gäller oavsett om det är ens egen tur eller inte.
# Båda hamnar i Närstrid med varandra.
# Att Vakta kostar 1 Handlingspoäng (HP) varje Stridsrunda som man Vaktar.
# Man kan bara genskjuta någon som Förflyttar sig.


Komma på fötter (1 Handlingspoäng)[redigera]

Man tar sig upp från Liggande position till stående.

# Man räknas fortfarande som Liggande tills det är ens egen tur igen.

Relevanta Talanger: Akrobatisk.


Relevanta karaktärsegenskaper[redigera]

Relevanta länkar[redigera]