Hord

Från Min wikin
Hoppa till: navigering, sök

Horder används för att snabba upp stora strider.
Istället för att slå en massa tärningsslag för varje enskild mook, buntar man ihop dem i Horder.

Antal Kamp Närstridsanfall Avståndsanfall Ta-stryk-faktor
x1 +0 +0 Off. SM +0 Off. SM x1
x2 +3 +2 Off. SM +1 Off. SM x1,5
x4 +6 +4 Off. SM +2 Off. SM x2
x8 +9 +6 Off. SM +3 Off. SM x2,5


Regler[redigera]

Horder agerar som karaktärer:
Alla i Horden gör samma handlingar.
Horder är alltid homogena:
De individer som ingår i en Hord måste ha samma värden, egenskaper och Utrustning som varandra.
Dvs. Man kan inte ha en Hord där hälften har Spjut och hälften har Dolkar.
Hordens egenskaper baseras på individernas egenskaper:
En Hords värden och egenskaper baseras på individerna som Horden består av.
Hordens Kamp-värde modifieras beroende på antalet individer i Horden.
Horder kan splittras och sammanfogas under stridens gång:
Individer kan röra sig fritt från och till Horder, förutsatt att de har samma värden, egenskaper och Utrustning som de andra individerna i Horden som de tänker gå in i.
De kan dock inte splittras eller sammanfogas Responsivt, utan det måste ske på deras Initiativ.


Ta-stryk-faktor:
All Påfrestning som en Hord tar emot multipliceras med Horderns egna Ta-stryk-faktor, avrundat uppåt.
Detta sker allra sist i Skadeflödet.
Exempel på Ta-stryk-faktor
1 Stadsvakt anfaller 2 Bönder, och åsamkar dem 10 Påfrestning.

Eftersom Bönderna är 2 till antalet så har de en Ta-stryk-faktor på x1,5.

10 x 1,5 = 15

Bönderna tar totalt 15 Påfrestning.


Överlöpande Påfrestning:
# All mottagen Påfrestning läggs på en individ i Horden.
# När denna individ har blivit Skadad löper resterande Påfrestning över till nästa individ.
# Detta repeteras till antingen Påfrestningen eller individerna är slut.

Notis: Rustning dras av innan Ta-stryk-faktorn, och ignoreras därför helt i det här steget.
Exempel på Överlöpande Påfrestning:
2 Bönder råkar ut för ett anfall som åsamkar dem totalt 20 Påfrestning.

Bönder tål 16, vilket innebär att varje Bonde kan ta 17 Påfrestning innan de går ned till Skadad.

Så den första Bonden får 17 Påfrestning (går ned till Skadad, slår Skadeyttring etc.) och den andra Bonden får de resterande 3.


Avståndsvapen mot Horder:
# Försvararnas Antalsbonus och Ta-stryk-faktor kan inte bli högre än skyttarnas.
# Om inget annat sägs så kan en projektil bara åsamka Påfrestning på en individ.
Exempel på Avståndsvapen mot Horder:
3 skyttar Skjuter på en Hord med 7 individer.


"# Försvararnas Antalsbonus och Ta-stryk-faktor kan inte bli högre än skyttarnas."

Försvararnas Antalsbonus räknas ned från +4, till +2. Försvararnas Ta-stryk-faktor räknas ned från x2 till x1,5.

Anfallet gör 30 Påfrestning. Multiplicerat med försvararnas Ta-stryk-faktor blir det totalt 45 Påfrestning.


"# Om inget annat sägs så kan en projektil bara åsamka Påfrestning på en individ."

Försvararna har 12 Hälsa vardera (13 Påfrestning för gå ned till Skadad). De första två får 13 Påfrestning vardera, men den sista att falla får resterande 19 Påfrestning (istället för att ta 13 Påfrestning och låta 6 löpa över).


I praktiken blir det som att 3 skyttar skjuter på 3 utav 7 försvarare.


Relaterade karaktärsegenskaper[redigera]

Relaterade länkar[redigera]