Avståndsanfall

Från Min wikin
Hoppa till: navigering, sök

Kategori: Framgångstabell[redigera]

Avståndsanfall slås när man Skjuter med ett Avståndsvapen eller Kastar ett Närstridsvapen på någon.

Framgångsslag (Hindrat):
Utfall =  [ 2T8 ] + [ 5 eftersom det är ett Hindrat framgångsslag ] + [ FV ] +- [ SV ] - [ fiendens MV ifall slaget motstås ]

FV = [ Kamp ] + [ Kompetens ] + [ 2 ifall man har Pricksäkerhet ] + [ 1-5 ifall man har ett Vapen ]
Vanlig Komplikation: Slitage

MV = [ Kamp ] + [ Kompetens ] + [ 5 ]
Vanlig Komplikation: Slitage

Tidsåtgång: Beror på Anfallshandlingen

Defensiva handlingar: Ducka eller Slänga sig undan
Notis: Ifall man Kastar så läggs inte Pricksäkerhet till.
Utfall Resultat
Väldigt misslyckat (VM) Missar helt.
Misslyckat (M) Målet drabbas av 1 Skadetärning med Nackdel.

Försvararen kan välja att spendera en Handlingspoäng för att slippa ta emot Skadetärningen.

Delvis lyckat (DL) Målet drabbas av 2 Skadetärningar.
Lyckat (L) Målet drabbas av 3 Skadetärningar.
Väldigt lyckat (VL) Målet drabbas av 3 Skadetärningar med Fördel (2).


Antal skyttar FV Off. SM
x1 +0 +0
x2 +3 +1
x4 +6 +2
x8 +9 +3
Notis: Försvararnas Antalsbonus kan inte vara högre än skyttarnas.
Avstånd SV
Inom 5 Hx (25 m) 0
Inom 10 Hx (50 m) -5
Inom 20 Hx (100 m) -10
Inom 40 Hx (200 m) -15
Övriga faktorer SV
Anfaller in i Närstrid -5
Kraftig blåst -5
Mörkt / solen rakt i ögonen -5
Skjuter i blindo -5


Regler[redigera]

Avståndsvapen & Off. SM:
Att skjuta mot en punkt, troligen utifall att något osett skulle befinna sig där.
5- SVFramgångsslaget.
Skjuta in i Närstrid:
Att Skjuta eller Kasta in i Närstridger -5 SV och är Riskabelt. Olycka innebär att [1T6] slås. 
[1-2] Olyckan har ingen effekt.
[3-5] En allierad drabbas av ett Delvis lyckat (DL) Anfall från skytten. 
[ 6 ] En allierad drabbas av ett Lyckat (L) Anfall från skytten. 
 # Ifall den allierade träffas så träffas inte målet 
 # Off. SM från Skarpskytt gäller ej mot allierad
Kajting:
Man kan inte göra en Förflyttning och Skjuta under samma Stridsrunda.
Springa med spänd båge:
Man kan inte heller Förflytta sig snabbare än Långsamt med ett Laddat Avståndsvapen. 
Undantaget är om man har ett Armborst.
Avståndsvapen mot Horder:
# Försvararnas Antalsbonus och Ta-stryk-faktor kan inte bli högre än skyttarnas.
# Om inget annat sägs så kan en Projektil bara åsamka Påfrestning på en individ.
Exempel på Avståndsvapen mot Horder:
3 skyttar Skjuter på en Hord med 7 individer.


"# Försvararnas Antalsbonus och Ta-stryk-faktor kan inte bli högre än skyttarnas."

Försvararnas Antalsbonus räknas ned från +4, till +2. Försvararnas Ta-stryk-faktor räknas ned från x2 till x1,5.

Anfallet gör 24 Påfrestning. Multiplicerat med försvararnas Ta-stryk-faktor blir det totalt 36 Påfrestning.


"# Om inget annat sägs så kan en projektil bara åsamka Påfrestning på en individ."

Försvararna har 10 Hälsa vardera (11 Påfrestning för gå ned till Skadad). De första två får 11 Påfrestning vardera, men den sista att falla får resterande 14 Påfrestning (istället för att ta 11 Påfrestning och låta 3 löpa över).


I praktiken blir det som att 3 skyttar skjuter på 3 utav 7 försvarare.

Sköldar & Avståndsanfall:
# Sköldar drar ned mängden Påfrestning man får av Avståndsanfall med 3.
Långskott:
Ifall målet är längre bort än Vapnets halva räckvidd så sänks anfallets Off. SM med 2.
Skjuta i blindo:
Att skjuta mot en punkt, troligen utifall att något osett skulle befinna sig där.
5- SVFramgångsslaget.


Relevanta karaktärsegenskaper[redigera]

Relevanta länkar[redigera]