Erfarenhet

Från Min wikin
Hoppa till: navigering, sök

Varje karaktär får en bunt Erfarenhetspoäng (EP). En erfaren och/eller extraordinär karaktär får fler Erfarenhetspoäng medan en kass karaktär får färre.
Varje Erfarenhetspoäng ger en bonus. Tabellen nedan visar vilka Erfarenhetspoäng som ger vilka bonusar.


Regler

Erfarenhetssregler

Erfarenhetspoäng (EP):
Varje Erfarenhetspoäng ger en bonus i form av nya Grundegenskapspoäng, Färdighetspoäng, Raud eller Talanger.
Se tabellen längst ner.

15 Erfarenhetspoäng är rekommenderat som startnivå för rollpersoner i en klassisk kampanj.

Rekommenderad frekvens: 
SL avgör när Rollpersonerna ska få EP och hur mycket.
För egen del brukar jag ge 1 EP typ var femte eller sjätte Spelmöte, samt kanske 1 extra för en längre avslutad kampanj.
Jag brukar också bli snålare längre in i kampanjen.
Erfarenhetsnivå:
# Var tionde Erfarenhetspoäng så går man upp en Erfarenhetsnivå.
# Varje gång man går upp en Erfarenhetsnivå så höjs Taket på alla Grundegenskaper med 2.
# Det finns fem namngivna Erfarenhetsnivåer: Normal, Erkänd, Ryktbar, Omtalad och Legendarisk. Självklart kan man komma förbi dessa.
NPCer och Erfarenhetsnivåer:
Vanliga NPCers Erfarenhetspoäng går så gott som alltid att dela på 10.
De hamnar således strax innan Talangen.
Kompetens: 
# Kompetens adderas på karaktärens FV på samtliga Framgångsslag.
# Om Framgångsslaget baseras på en Grundegenskap så adderas Kompetens rakt av.
# Om Framgångsslaget inte baseras på en Grundegenskap så lägger man till dubbla Kompetens istället.
# Kompetens räknas med då man skriver ut sina Färdighets FV.


Grundegenskapsregler

Bas:
Alla Grundegenskaper börjar på 2.
Grundegenskapspoäng:
# Varje Grundegenskapspoäng ökar Grundegenskapens värde med 1.
# Man får 5 Grundegenskapspoäng per Erfarenhetsnivå.
# Precis som med alla andra poängtyper så kan man inte spara Grundegenskapspoäng mellan Erfarenhetsnivåer.
# Grundegenskapspoäng skrivs upp på den Erfarenhetsnivå där man fick dem (Se formulärsguiden längst ned på sidan). 

Tips: Detta innebär att den som vill specialisera så hårt det går väljer två Grundegenskaper som den alltid har maxade, och en sekundär Grundegenskaper som får 1 Grundegenskapspoäng per Erfarenhetsnivå.
Tak:
Taket anger hur högt Grundegenskapsvärde varje Grundegenskap får ha som mest.
Varje gång man går upp en Erfarenhetsnivå så höjs Taket på alla Grundegenskaper med 2.
# Taket för första Erfarenhetsnivån (Normal) är 4 Grundegenskapspoäng.
# Taket för andra Erfarenhetsnivån (Erkänd) är 6 Grundegenskapspoäng.
# Taket för tredje Erfarenhetsnivån (Ryktbar) är 8 Grundegenskapspoäng.
# Etc.


Erfarenhetstabell

Notis: "Tot." står för "Total mängd".
       "EP" står för "Erfarenhetspoäng".
Notis 2: Denna tabell visar inte poäng som man fått av sin Bakgrund.
EP Erfarenhetsnivå Vad nivån ger Tak Tot. Grundegenskapspoäng Tot. Färdighetspoäng Raud Tot. Talanger Tot. Kompetens
1 Bakgrund 3 - - - - -1
2 +1 Grundegenskapspoäng 3 1 - - - -1
3 +1 Färdighetspoäng 3 1 1 - - -1
4 +1 Grundegenskapspoäng 3 2 1 - - -1
5 +1 Kompetens och +4 Raud. 3 2 1 4 - 0
6 +1 Grundegenskapspoäng 3 3 1 4 - 0
7 Välj: +1 Grundegenskapspoäng / +1 Färdighetspoäng 3 3 1 4 - 0
8 +1 Grundegenskapspoäng 4 4 1 4 - 0
9 +1 Färdighetspoäng 4 4 2 4 - 0
10 Normal +1 Grundegenskapspoäng 4 5 2 4 - 0
11 Talang 5 5 2 4 1 0
12 +1 Grundegenskapspoäng 5 6 2 4 1 0
13 +1 Färdighetspoäng 5 6 3 4 1 0
14 +1 Grundegenskapspoäng 5 7 3 4 1 0
15 +1 Kompetens och +4 Raud. 5 7 3 8 1 1
16 +1 Grundegenskapspoäng 5 8 3 8 1 1
17 Välj: +1 Grundegenskapspoäng / +1 Färdighetspoäng 5 8 3 8 1 1
18 +1 Grundegenskapspoäng 6 9 3 8 1 1
19 +1 Färdighetspoäng 6 9 4 8 1 1
20 Erkänd +1 Grundegenskapspoäng 6 10 4 8 1 1
21 Talang 7 10 4 8 2 1
22 +1 Grundegenskapspoäng 7 11 4 8 2 1
23 +1 Färdighetspoäng 7 11 5 8 2 1
24 +1 Grundegenskapspoäng 7 12 5 8 2 1
25 +1 Kompetens och +4 Raud. 7 12 5 12 2 2
26 +1 Grundegenskapspoäng 7 13 5 12 2 2
27 Välj: +1 Grundegenskapspoäng / +1 Färdighetspoäng 7 13 5 12 2 2
28 +1 Grundegenskapspoäng 8 14 5 12 2 2
29 +1 Färdighetspoäng 8 14 6 12 2 2
30 Ryktbar +1 Grundegenskapspoäng 8 15 6 12 2 2
31 Talang 9 15 6 12 3 2
32 +1 Grundegenskapspoäng 9 16 6 12 3 2
33 +1 Färdighetspoäng 9 16 7 12 3 2
34 +1 Grundegenskapspoäng 9 17 7 12 3 2
35 +1 Kompetens och +4 Raud. 9 17 7 16 3 3
36 +1 Grundegenskapspoäng 9 18 7 16 3 3
37 Välj: +1 Grundegenskapspoäng / +1 Färdighetspoäng 9 18 7 16 3 3
38 +1 Grundegenskapspoäng 10 19 7 16 3 3
39 +1 Färdighetspoäng 10 19 8 16 3 3
40 Omtalad +1 Grundegenskapspoäng 10 20 8 16 3 3
41 Talang 11 20 8 16 4 3
42 +1 Grundegenskapspoäng 11 21 8 16 4 3
43 +1 Färdighetspoäng 11 21 9 16 4 3
44 +1 Grundegenskapspoäng 11 22 9 16 4 3
45 +1 Kompetens och +4 Raud. 11 22 9 20 4 4
46 +1 Grundegenskapspoäng 11 23 9 20 4 4
47 Välj: +1 Grundegenskapspoäng / +1 Färdighetspoäng 11 23 9 20 4 4
48 +1 Grundegenskapspoäng 12 24 9 20 4 4
49 +1 Färdighetspoäng 12 24 10 20 4 4
50 Legendarisk +1 Grundegenskapspoäng 12 25 10 20 4 4


Relevanta länkar

Tankar

Erfarenhetstabellen är för mig ett sätt att tvinga spelare placera poäng i saker de inte nödvändigtvis vill. Givna fria händer kommer väldigt många spelare (inklusive jag själv) spjuta så hårt det går, vilket resulterar i platta, karaktärslösa och orealistiska karaktärer. Att göra sånna karaktärer ska inte vara ett alternativ.

Det är också ett sätt att göra balanseringen enklare.