Tillverka

Från Min wikin
Hoppa till: navigering, sök
Fil:Buratja.jpg
Tecknad av Alvaro Tapia

Tillverka

Kategori: Framgångstabell

Det spelar ingen roll om man bygger ett hus, stickar en vänstervante eller smider ett MithrakaSvärd. Alltihop går in under "Tillverka".

Framgångsslag: [1T10] + [Erfarenhetsbonus] + [1-5 ifall man har ett Redskapspaket] [-4 ifall man inte ha Hantverk]
Vanlig Komplikation: Slitage eller 1T6 Skada

Tidsåtgång: 16 Timmar per Materialenhet. Stationer sänker dock produktionstiden avesvärt.
Ta sin tid: Dubbla.


Utfall Resultat
Misslyckat Ingen effekt
Delvis lyckat (DL) Kass kvalitét
Lyckat (L) Normal kvalitét
Väldigt lyckat (VL) Ypperlig kvalitét


Regler

Materialtyp:
Varje Redskapspaket är dedikerat till en viss Materialtyp (Mjuka material, hårda material, metall eller papper).
Hårdhet:
Redskapspaketet/Stationens Hårdhet får inte vara lägre än Hårdheten på det som Tillverkas.
Ett Redskapspakets Hårdhet är densamma som Materialet som det är gjort i.
Material & Bök:
# 1 Materialenhet väger 1 Bök.
# Vissa Material är tyngre respektive lättare än andra. Detta ignoreras helt vad gäller Materialenheter.
  1 Enhet Rokjärn tar upp lika mycket Bärförmåga som 1 enhet Mithraka.
# Långa Vapen väger visserligen 1 mer Bök, men detta ignoreras helt vid Tillverkning.
Materialets kvalitét:
Kvaliten på det tillverkade Föremålet kan inte bli högre än kvalitén på det Material som Föremålet är gjort av.
Storlek:
Ifall Redskapspaketet/Stationen är mindre än det som Tillverkas så dubbleras Tillverkningstiden.
Material Hårdhet Pris
Papper -1 2 / enhet
Mjuka primitiva material 0 2 / enhet
Hårda primitiva material 1 2 / enhet
Brons 1 16 / enhet
Järn 2 8 / enhet
Värnglas 2 16 / enhet
Krestaul 3 X / enhet


Notis: Generellt sett så är det bara Medvetna varelser som kan Tillverka.


Regler för Tillverkningsstationer

Viktklass Folk Produktionshastighet
Lätt Station 1 Mäster x2
Medeltung Station 1 Mäster och 4 gesäller x4
Tung Station 1 Mäster, 8 gesäller och 32 lärljungar x8
Mäster, gesäll och lärljunge:
Mästern är den karaktär som slår Hantverksslaget. Geseller och lärljungar är mästerns seniora respektive juniora hjälpredor.
Dessa slår inga egna slag utan är ett krav för att man ska kunna använda en Station.

Gesäll:    Har 1 mindre i Hantverk än sin Mäster samt har de Färdigheter som krävs för hantverket.
Lärljunge: Har 2 mindre i Hantverk än sin Mäster samt har de Färdigheter som krävs för hantverket.


Materialåtgång

Närstridsvapen

Viktklass Materialåtgång
Lätt 1 (Hårt)
Medeltungt 2 (Hårt)
Tungt 4 (Hårt)
Notis: Långa Vapen väger visserligen 1 mer Bök, men detta ignoreras helt vid Tillverkning.
Material Värde Materialtyp Hårdhet Krav
Ben, sten eller trä etc. +0 på Tillverkaslaget Hårt 1
Brons -4 på Tillverkaslaget Hårt 1 Smide
Järn -4 på Tillverkaslaget Hårt 2 Smide
Värnglas -8 på Tillverkaslaget Hårt 2 // INGET REGELSTÖD ÄNNU //
Krestaul -12 på Tillverkaslaget Hårt 3 Smide


Viddvapen

Viktklass Materialåtgång
Lätt 1 (Mjukt eller hårt)
Medeltung 2 (Hårt)
Tung 4 (Hårt)
Notis: Slungor kostar 1 Materialenhet trots att de väger mindre.
Material Värde Materialtyp Hårdhet Krav
Ben, sten eller trä etc. -4 på Tillverkaslaget Hårt 1
Brons -4 på Tillverkaslaget Hårt 1 Smide.
Järn -4 på Tillverkaslaget Hårt 2 Smide.


Rustningar

Viktklass Materialåtgång
Lätt 2 (Hårt eller mjukt)
Medeltung 4 (Hårt eller mjukt)
Tung 8 (Hårt)


Material Värde Materialtyp Hårdhet Krav
Päls, ull, linne, läder etc. +0 på Tillverkaslaget Mjukt 0
Brons -4 på Tillverkaslaget Hårt 1 Smide
Järn -4 på Tillverkaslaget Hårt 2 Smide
Krestaul -12 på Tillverkaslaget Hårt 3 Smide


Sköldar

Viktklass Materialåtgång
Medeltung 2 (Hårt eller mjukt)
Material Värde Materialtyp Hårdhet Krav
Päls, ull, tagel etc. +0 på Tillverkaslaget Mjukt 0
Ben, sten eller trä etc. +0 på Tillverkaslaget Hårt 1
Brons -4 på Tillverkaslaget Hårt 1 Smide
Järn -4 på Tillverkaslaget Metall 2 Smide
Krestaul -12 på Tillverkaslaget Hårt 3 Smide


Reseutrustning

Viktklass Materialåtgång
Lätt 1 (Mjukt)
Medeltung 2 (Mjukt)
Tung 4 (Mjukt)
Material Värde Materialtyp Hårdhet Krav
Päls, ull, linne, läder etc. -4 på Tillverkaslaget Mjukt 0


Grovhantverkspaket

Viktklass Materialåtgång
Lätt 1 (Hårt)
Medeltungt 2 (Hårt)
Tungt 4 (Hårt)
Material Värde Materialtyp Hårdhet Krav
Päls, ull, tagel etc. +0 på Tillverkaslaget Mjukt 0
Ben, sten eller trä etc. +0 på Tillverkaslaget Hårt 1
Brons -4 på Tillverkaslaget Hårt 1 Smide
Järn -4 på Tillverkaslaget Hårt 2 Smide
Krestaul -12 på Tillverkaslaget Hårt 3 Smide


Sömnadspaket

Viktklass Materialåtgång
Lätt 1 (Hårt)
Medeltungt 2 (Hårt)
Tungt 4 (Hårt)
Material Värde Materialtyp Hårdhet Krav
Ben, sten eller trä etc. -4 på Tillverkaslaget Hårt 1


Brygdpaket

Viktklass Materialåtgång
Lätt 1 (Hårt)
Medeltungt 2 (Hårt)
Tungt 4 (Hårt)
Material Värde Materialtyp Hårdhet Krav
Brons -4 på Tillverkaslaget Hårt 1 Smide
Järn -4 på Tillverkaslaget Hårt 2 Smide


Kunskapspaket

Viktklass Materialåtgång
Lätt 1 (Mjukt, hårt eller papper)
Medeltungt 2 (Mjukt, hårt eller papper)
Tungt 4 (Mjukt, hårt eller papper)
Material Värde Materialtyp Hårdhet Krav
Papper -4 på Tillverkaslaget Papper -1
Päls, ull, tagel etc. -4 på Tillverkaslaget Mjukt 0
Ben, sten eller trä etc. -4 på Tillverkaslaget Hårt 1


Rep

Viktklass Materialåtgång
Lätt 1 (Mjukt)
Medeltungt 2 (Mjukt)
Tungt 4 (Mjukt)
Material Värde Materialtyp Hårdhet Krav
Päls, ull, tagel etc. -4 på Tillverkaslaget Mjukt 0


Relevanta karaktärsegenskaper

Relevanta länkar