Bevittna förflutet

Från Min wikin
Hoppa till: navigering, sök

Bevittna förflutet[redigera]

Kategori: Framgångstabell, Besvärjelser[redigera]

Läsa en plats, entitets eller ett objekts förflutna. I motsats till Fjärrsinne så betraktar den här Besvärjelsen inte en plats i realtid, utan visar istället abstraktioner av skeenden som skett på platsen man undersöker. Huruvida de representeras av visioner, gestalter i rök, röster som talar genom Besvärjarens mun, eller något annat medium är upp till spelaren och SL.

Framgångsslag:
Utfall = [ 2T8 ] + [ FV ] +- [ SV ]

FV = [ Andlighet ] + [ Kompetens ] + [ 2 ifall man har Kraft ] + [ 1-5 ifall man har ett Redskapspaket ]

Vanlig Komplikation: SlitageRedskapspaketet eller 1T8 Skada

Manakostnad: 4
Utfall Resultat
Väldigt misslyckat (VM) 1T8 Skada
Misslyckat (M) Man blir varse ifall det har hänt något Signifikant på platsen / med Målet.
Delvis lyckat (DL)

Man blir varse ifall det har hänt något Signifikant på platsen / med Målet.
Man får också veta hur många veckor sedan det var de Signifikanta händelserna skedde och ifall någon av dem involverar Målet.

Lyckat (L)

Man blir varse ifall det har hänt något Signifikant på platsen / med Målet.
Man får också veta hur många dagar sedan det var de Signifikanta händelserna skedde och vilka av dem som involverar Målet. Man kan fokusera på en av händelserna för att få veta vad som hände, i Grova drag.

Väldigt lyckat (VL)

Man blir varse ifall det har hänt något Signifikant på platsen / med Målet.
Man får också veta hur många dagar sedan det var de Signifikanta händelserna skedde, vilken tid på dygnet de skedde, och vilka av dem som involverar Målet. Man kan fokusera på en av händelserna för att få veta vad som hände, i Grova drag. Man får får veta vad som sägs (givet att man förstår språket), men kan inte urskilja entiteters egennamn. Får slå Varsebli som om man befann sig i händelsen.

Notis: Besvärjelsen har ingen räckvidd kräver att besvärjaren berör det vars förflutna skall bevittnas. Därför är också enda syftet med ett Via att kunna deklarera någon som mål, även ifall den inte är närvarande då Besvärjelsen kastas.


Tidsspann SV Maximal Framgångsnivå
1 År 5+
Närtid 0
Mannaminne -5
Forntid -10 Lyckat
Urtid -15 Delvis lyckat
Blickfång SV
1 Hx 0
1 Hx radie. -5
2 Hx radie. -10
Utövande Fördel / Nackdel
Uppenbart -
Diskret Nackdel
Ritual Fördel / Nackdel
1 Timme Fördel
15 Minuter -
5 Minuter Nackdel


Terminologi[redigera]

Signifikant:
Med Signifikant menas "Något SL tror att RP, spelaren och/eller Målet tycker är intressant, eller som SL vet är relevant (direkt eller indirekt) och/eller som är av dramatisk natur, så som:
ett överfall, en rit, en katastrof eller dylikt."
Ytterst är det SL som gör bedömningen av vad som räknas som Signifikant.
I grova drag:
Man ser ungefär hur många individer som är involverade och vad deras roll verkar vara i sammanhanget. 
Man kan urskilja färger, individers utstyrsel och disposition, men inte deras ansikten eller namn.
Man hade tex kunnat urskilja fyra figurer i mörka kåpor som övermannar en förnäm gestalt i ljusblå kläder. 
Mål:
För att deklarera en entitet som ett Mål för Besvärjelsen krävs att Målet är närvarande då Besvärjelsen kastas eller att ett Via används.
Man kan antingen läsa Målets förflutna eller en plats förflutna.
Om man läser Målets förflutna så får man inte reda på var händelserna ägde rum.


Relevanta karaktärsegenskaper[redigera]

Relevanta länkar[redigera]