¤ Vandring

Från Min wikin
Hoppa till: navigering, sök

Resa

I narrativt spel, "ute på världskartan" så gäller tabellen nedan. Den visar hur långt man kommer och hur trött man blir efter 8 timmars färd.

Dagsmarsch (8 timmar)

Tempo Läkningstak Trevnad Utmattning Eländig terräng Jobbig terräng Hygglig terräng Beskrivning
Vila 5 +2 Nollställs x x x Karaktären är mer eller mindre stationär och tar sig inte an några krävande sysslor.
Långsamt 3 +0 Nollställs 2,5 Km 5 Km 10 Km Strosa respektive stappla fram i sakta mak eller syssla med lugna sysslor så som sömnad eller skrift.
Normalt 3 +0 0 5 Km 10 Km 20 Km Normal vandring eller normaltungt arbete.
Snabbt 1 -3 8 (1 per timme) 10 Km 20 Km 40 Km Illmarsch eller tungt arbete.
En dag på vandring:
Normalt sett vandrar och sover man 8 timmar per dygn vardera.
De övriga 8 timmarna kan man t ex. ägna åt att Samla mat i området (8 timmar per gång), Reparera trasig Utrustning (2 timmar per Pryl), Tillreda Brygder (2 timmar per Extraktsort) eller Tillverka ett bättre Läger åt en kamrat.

# På eftermiddagen (efter 8 timmars vandring) så får alla slå varsitt Samlaslag.
  I samma veva drar man av den Mat man äter.
# När folk kryper i sängs så slår SL ett Trevnadsslag för samtliga i följet och Proviant dras av.


Procentuella ökningar av färdtakt

Alla relevanta modifikationer slås ihop till en summa.


Exempel: Orientera ger +25% färdtakt, Stigfinnare likaså. Tillsammans ger de +50% färdtakt.

Ritt och Resa:
# På Hygglig terräng och väg ökar riddjuret ryttarens färdtakt med +50%, förutsatt att ryttaren har Rida.
Orientera:
# +25% färdtakt då man färdas på Svår eller Eländig terräng, förutsatt att man inte följer en väg.
Stigfinnare:
# +25% färdtakt då man färdas på Svår eller Eländig terräng, förutsatt att man inte följer en väg.
Väg:
# +50% färdtakt då man färdas på en väg.



Samla

Kategori: Framgångstabell

Samla avgör vad, och hur mycket man hittar när man letar i naturen.
Det vanligaste att hitta är Proviant, men man kan också hitta Materialenheter eller Extrakt.
Ett slag tar 8 timmar och modifieras av flera saker så som karaktärsegenskaper, område och dylikt.
Hur mycket som hittas avgörs av matriserna nedan.

Modifikationer från karaktärsegenskaper:
+1 för Överlevnad
+1 för Vana (x)
+2 för Stigfinnare
Modifikationer på från mark:
-4 Död mark
-2 Karg mark
+0 Normal mark
+1 Frodig mark
+2 Paradis
Övriga modifikationer:
-1 ifall man Samlar medan man går (samt att Färdtakten halvveras)
-1 ifall det är Kasst väder
-2 ifall man är Skadad
-1 För varje timme av Samlandet som det är mörkt (detta kan halveras ifall man har lykta)
-1 Ifall det är vinter (ignoreras ifall man har Spåra)


Vad hittas?

Slag Vad hittas?
1 Kasst Extrakt. Se tabellen nedan.
2-4 Kass Proviant.
5-6 Kasst Material.
Notis: Den som har Ytlig kunskap (Extrakt) kan välja kasst Extrakt som ett andra alternativ på utfall [5-6].


Vilken sorts Extrakt?

Slag Vad hittas?
1-2 Kass Medicin
3 Kass Kampdrog
4 Kass Hallucinogen
5-6 Kasst Gift
Notis: Den som har Brygdmästare kan välja vilket Extrakt som hittas.


Relevanta länkar