Allmänna handlingar

Från Min wikin
Hoppa till: navigering, sök

Dessa räknas varken som Förflyttningar eller Offensiva handlingar utan är fristående.
Uppdelningen "Defensiva handlingar" och "Allmänna handlingar" har ingen regelmässig innebörd, utan är bara för att sortera upp informationen.


Allmänna handlingar

Manövrera (1 Handlingspoäng)

Man avvaktar för att hitta öppningar i motståndarens försvar eller för att stärka sitt eget.
Kan också representeras av ett tufft ryt eller en snitsig fint.

# +2 på nästa Närstridsanfall, Gard, Ducka eller Slänga sig undan.
# Max en Manöver per slag.

Nyckelord: - 


Sikta (1x2* Handlingspoäng)

Ta sin tid för att hitta en öppning i motståndarens försvar.

# +2 på nästa Avståndsanfall mot målet på vilket man siktar.
# Om man Siktar i Närstrid så får alla inblandade 1 gratis Närstridsanfall.
# Max en Sikta per slag.

Nyckelord: - 
*: Att Sikta med Armborst kostar bara 1 Handlingspoäng.


Ladda (1* Handlingspoäng)

Göra ett Avståndsvapen redo att avfyras. Lägga på en ny pil eller lägga en sten i Slungan.

# Om man Laddar i Närstrid så får alla inblandade 1 gratis Närstridsanfall.
# Man kan inte Förflytta sig med ett Laddat vapen (om man inte har ett Armborst).
# Pilbågar kan bara vara Laddade 2 Stridsrundor. Man hinner alltså Sikta innan man Skjuter.

Nyckelord: - 
*: Armborst tar 2 Handlingspoäng att ladda.


Plocka upp (1 Handlingspoäng, Snabb handling)

Göra ett Föremål redo att användas med ena handen.

# Tunga Vapen kostar 2 Handlingspoäng att Plocka upp.

Nyckelord: Snabb handling 


Hålla grepp (1 Handlingspoäng)

Håller greppet men gör inga försök att stärka det.

# Gör att en Greppning fortfarande håller.

Nyckelord: - 


Dra sig ur (1 Handlingspoäng)

Hittar ett tillfälle att backa ut ur striden.

# Om man Förflyttar sig ut ur Närstrid utan att Dra sig ur så får alla inblandade 1 gratis Närstridsanfall.
# Rör sig 1 Hx.
# Detta är inte en Förflyttning.
# Ifall man har 4 eller mer Greppningsskada så kan man inte Dra sig ur.

Nyckelord: - 


Invänta 1 SR (1 Handlingspoäng, Snabb handling)

Håller koll på ett område och är beredd på att skjuta ifall någonting kommer innanför området. 

# Täcker en kon framför karaktären (10m bred där den är som bredast).
  Om en handling utförs, som Inväntaren inte är Omedveten om, får Invätaren Skjuta eller Kasta på detta direkt, innan det att handlingen hinner utföras.
  Detta gäller oavsett om det är ens egen tur eller inte.
# Att Invänta kostar 1 Handlingspoäng varje Stridsrunda som man vill Invänta.
 
Nyckelord: - 

Notis: Låsbågar kan kombinera Sikta och Invänta. Sikta aktiveras då mot det mål inom kontrollzonen som man väljer att Skjuta på.


Vakta 1 SR (1 Handlingspoäng, Snabb handling)

Man håller koll på ett område och är beredd på att genskjuta det som kommer innanför området.

# Täcker en cirkel med 2 Hx (10 meter) radie runt den som Vaktar.
  Om någonting Förflyttar inom arean så får man Förflytta sig till denne som en Reaktiv handling utan att det kostar Handlingspoäng.
# Båda hamnar i Närstrid med varandra.
# Att Vakta kostar 1 Handlingspoäng (HP) varje Stridsrunda som man Vaktar.

Nyckelord: Snabb handling 


Hoppa i/ur sadeln (2 Handlingspoäng)

Hoppar i eller ur sadeln på ett riddjur.

# Ifall man har Rida, så kostar det bara 1 Handlingspoäng.
# Räknas som Beriden när Handlingen är slutförd.


Dumpa packning (X Handlingspoäng)

Dumpar tält, kitel, matsäck och annat som är i vägen när man skall bruka våld.

# Man kan Dumpa prylar vars Bök motsvarar karaktärens Bärförmåga x1 per Handlingspoäng.

Notis: En karaktär som är Överbelamrad behöver alltså dedikera en hel Stridsrunda för att bli Obehindrad (förutsatt att den inte är Kvick).


Relevanta karaktärsegenskaper

Relevanta länkar