Experiment

Från Min wikin
Hoppa till: navigering, sök

Samla[redigera]

Modifikationer från Karaktärsegenskaper:
+1 för Överlevnad
+1 för Spåra
+1 för Vana (x)
+3 för Stigfinnare
TANKE: Stigfinnare gör så att man är svårare att spåra och skugga!
Modifikationer från mark:
-4 Död mark
-2 Karg mark
+0 Normal mark
+1 Frodig mark
+2 Paradis
Övriga modifikationer:
-2 ifall man Samlar medan man går
-1 ifall det är Kasst väder
-1 ifall man är Skadad
-1 Ifall det är vinter (ignoreras ifall man har Spåra)
-1 För varje timme av handlingen som det är mörkt (detta kan halveras ifall man har lykta)


Vad hittas?[redigera]

Slag Vad hittas?
1-2 Kasst Material.
3-4 Kass Proviant.
5 Kasst Extrakt. Se tabellen nedan.
6 Kass Proviant eller Kasst Material


Framgångsslag[redigera]

Dessa slås för att avgöra hur väl något utförs. Generellt sett så vill man slå så högt som möjligt.
Man slår 2T8 och adderar resultatet med karaktärens Framgångsvärde(FV).
Resultatet modifieras med slagets Situationsvärde(SV).
Ifall någon försöker stoppa en, så subtraheras resultatet med dennes Motståndsvärde(MV) för att få fram slagets Utfall.
Det sammanlagda Utfallet mäts sedan mot framgångsmatrisen nedan.

Utfall Framgångsnivå
13 och lägre Väldigt misslyckat (VM)
14 - 16 Misslyckat (M)
17 - 19 Delvis lyckat (DL)
20 - 22 Lyckat (L)
23 och högre Väldigt lyckat (VL)
Exempel
En Soldat ska Anfalla ett värnlöst offer.

Soldaten slår [ 6 på 2T8 ] + [ 5 från Kamp ] + [ 2 från Närkamp ] + [ 3 från Svärdet ] + [ 0 eftersom ingen Manöver gjorts ] [ +9 från Situationsvärde eftersom Närstridsanfall är "Väldigt lätt"] - [ 0 från Motståndsvärde eftersom offret inte Gör motstånd ] = 25 i Utfall.

Detta innebär att Anfallet är Väldigt lyckat.


Framgångsvärde(FV)[redigera]

FV representerar summan av allt som en karaktär kan föra till bordet för ett specifikt slag.
Det brukar baseras på någon av karaktärens Grundegenskaper eller dennes Erfarenhetsbonus, och modifieras av Färdigheter och Utrustning.

FV = [Grundegenskap] + [2 ifall man har rätt Grundfärdighet] + [0-5 ifall man har ett Redskapspaket] + [2 ifall man Tar sin tid]


Situationsvärde(SV)[redigera]

SV representerar handlingens generella svårighetsgrad.
Lätta handlingar har högt SV, medan svåra har lågt.
Att klättra upp för en stege har till exempel mycket högre SV än att klättra upp för än en mur.
Dessa kommer alltid i sjok om 3.

Nedan visas en "generell" situationsmatris som referens, men varje Framgångsslag har sina egna situations-matriser.

Svårighetsgrad SV Förklaring
Väldigt lätt +9 Så enkelt att de flesta borde klara det utan problem.
Lätt +6 De flesta borde klara det.
Ganska lätt +3 Man borde klara det, givet att man är tränad eller utrustad för ändamålet.
Normal 0 Man borde klara det, givet att man är tränad och utrustad för ändamålet.
Ganska svårt -3 Man borde klara det, givet att man är skicklig och väl utrustad för ändamålet.
Svårt -6 Inte ens väl utrustade experter kan räkna med att klara det.
Väldigt svårt -9 Inte ens en mästare kan räkna med att klara det.


Motståndsvärde(MV)[redigera]

Motståndsvärde representerar summan av allt som en eventuell motståndare kan föra till bordet för ett specifikt Framgångsslag.
Det brukar baseras på en av motståndarens Grundegenskaper eller dennes Erfarenhetsbonus, och modifieras av Färdigheter och Utrustning.

MV = [Grundegenskap] + [2 ifall man har rätt Grundfärdighet] + [0-5 ifall man har ett Redskapspaket] + [2 ifall man Tar sin tid]
Exempel
En Bonde blir Anfallen av en Soldat.

Utfallet på Soldatens Anfall blir [ 25 ], vilket är Väldigt lyckat.

Bonden går i Gard för att värja sig mot angriparen
Bonden har [ 4 från Kamp ] + [ 2 från sin Dolk ] = 6 i Värde.

Bonden orsakar [ 6 ] Motståndsvärde, vilket sänker UtfalletSoldatens Anfall från [ 25 - Väldigt lyckat ] till [ 21 - Lyckat ].


Utfall[redigera]

Utfall är det värde som slutligen används för att avgöra vilken framgångsnivå man kommer upp på.

[2T8] + [Framgångsvärde] +- [X från Situationsvärde] - [fiendens Motståndsvärde ifall någon gör motstånd] )

Utförandet kan bli Väldigt misslyckat(VM), Misslyckat(M), Delvis lyckat(DL), Lyckat(L) eller Väldigt lyckat(VL).
Olika handlingar har olika Framgångstabeller med egna resultat på varje framgångsnivå.