Talang

Från Min wikin
Hoppa till: navigering, sök

Talanger är i princip "elit-Färdigheter" som man bara får en gång per Erfarenhetsnivå.
Normala NPCs har inga Talanger. Rollpersoner bör börja med minst 1 Talang.

Man kan inte spara Talangpoäng mellan Erfarenhetsnivåer.


Talanger

Skärskåda:
Krav: Ödesvald

# +2 MV mot Inflytandeslag.
# 2 gånger per spelmöte kan man slå ett Hindrat framgångsslag för att se ifall någon talar sanning eller inte.

FV = [ (Kompetens x 2) ] + [ 2 ] + [ 5 eftersom det är ett Hindrat framgångsslag ]
MV = Inflytande 

 Framgångsslag (Hindrat):
 VML - Ingen information.
 ML - Du får veta i fall hela sanningen sagts. 
 DL - Du får veta ifall hela sanningen sagts.
    Du får veta personens ytliga känslor.
 L  - Du får veta ifall hela sanningen sagts.
    Du får vibbar av personens intentioner (positiva, negativa, neutrala eller blandade).
    Du får veta personens ytliga känslor.
 VL - Du får vibbar av vad en eventuell lögn rör.
    Du får vibbar av personens intentioner (positiva, negativa, neutrala eller blandade).
    Du får veta personens ytliga känslor.
Stadig:
Krav: Fysik 2 & Kamp 2

# Karaktären får +2 Off. SM på alla sina Närstridsanfall.
# Karaktären får +2 Def. SM.
Kvick:
Krav: Smidighet 2 & Kamp 2

# Karaktären får 1 extra Handlingspoäng per Stridsrunda (så istället för 2 Handlingspoäng så har man 3).
# Karaktären får Fördel istället för +2 då den lägger Manöver.
# Första Stridsrundan kan inget Motvärn göras mot karaktärens Närstridsanfall.

# Fördelarna gäller bara då man är på Hälsonivån Frisk och inte bär en Tung rustning.
Brutal:
Krav: Kamp 2 & Närkamp

# Karaktären får +3 Off. SBNärstridsanfall.
# Karaktären får FördelSkadetärningar.
# Ifall karaktären orsakar Skadeyttringar så dubblas dessa. Detta gäller dock inte mål som är 2 Storlekar större eller mer.
Silvertunga:

# +2 Inflytande
# Karaktären kan få ytterligare +2 på 1 Inflytandeslag / Spelmöte, retroaktivt.
Lärd:
Krav: Kunskap 2

# Karaktären får 2 Färdighetspoäng som är dedikerade till två separata Kunskapsfärdigheter.
 Man kan inte spendera flera poäng på samma Kunskapsfärdighet.
 Dessa poäng markeras som en egen poängtyp.
# Karaktären kan få ytterligare +2 på 1 Informationsslag / Spelmöte, retroaktivt.
Besvärjare:
Krav: Ödesvald, Andlighet 2 & Kraft

# Karaktären får 5 Besvärjelsepoäng.
# Karaktären får 2 Cantrips.

Notis: Ifall man har både Besvärjare & Fördjupad kunskap (Magi) så får man ytterligare 1 Besvärjelsepoäng.
Se: "Skapa besvärjelse" i vänsterspalten.
Tyst:
Krav: Smidighet 2 & Lönndom

# Karaktären kan få +2 MV mot Vaksamhet 1 gång / Spelmöte, retroaktivt.
# Karaktären får +1 i Vaksamhet.
# Om Upptäckaren kommer upp i Misslyckat så slås följdslaget med Nackdel.
Skarpskytt:
Krav: Kamp 2, Fysik 1 & Pricksäkerhet

# Karaktären får +2 Off. SB då den Skjuter.
# Siktade Avståndsanfall får ytterligare +2 Off. SB.
# +-1 på Skadeyttringar med Avståndsanfall.

Notis: Talangen räknas inte då man Kastar, eller ifall man inte vill det. T ex. ifall man råkar skjuta en kamrat.
Akrobatisk:
Krav: Smidighet 2, Fysik 1 & Spänstighet

# Karaktären får FördelUndkomma, Språng samt alla Rörlighetsslag.

# Karaktären ådrar sig 8 mindre Påfrestning av Fall.
# Karaktären slutar räknas som Liggande så fort den Ställt sig upp (den behöver inte vänta till sitt nästa Initiativ).
# Dra sig ur räknas som en Snabb handling.

# +1 HxSnabba förflyttningar.
# +2 Hx då man Sprintar.

Notis: Förflyttningsbonusen gäller inte ifall man Ligger ned eller då man slår ett Rörlighetsslag.


Avancerade talanger

Den enda skilnaden mellan avancerade talanger och vanliga är att man inte kan ta avancerade talanger som sin första talang.

Jughird:
Krav: Fysik 4, Härdad & Stadig

# Man ignorerar varannan mottagen Påfrestning från inkommande Offensiva handlingar.
 Mottager karaktären t.ex. 3 Påfrestning så ignoreras 1 av dessa.
 Detta räknas allra sist i Skadeflödet. 
# När man drabbas Skadeyttringar så slås dessa med Fördel.
Allsidig:
Krav: Ryktbar (21+)

# Karaktären får x4 Grundegenskapspoäng att placera ut, en i sender, i sina lägsta Grundegenskaper.
 Tävlar flera Grundegenskaper om positionen som lägsta, så väljer spelaren vilken av dem som Grundegenskapspoängen placeras i.
# Karaktären får x1 Färdighetspoäng.
Tursam:
Krav: Ryktbar (21+)

# Karaktären får slå om x1 dubbel-1:a per spelmöte.
# Karaktären får lägga på 5 på utfallet då den slår dubbel-8:a.
# Karaktären får x1 Omslag för spel & dobbel.
# Karaktären hittar x1 Normal Proviant per dygn.
Brygdmästare:
Krav: Ryktbar (21+), Kunskap 3, Kunskap (Extrakt) & Arkana

# Kan Tillreda Ypperliga Extrakt. 
# Kan lägga till ExtraeffekterExtrakt.
# När man hittar Extrakt vid ett Samlaslag så får man välja vilket typ av Extrakt som hittas.
Besvärjelsemästare:
Krav: Ryktbar (31+), Besvärjare, Andlighet 5 & Ytlig kunskap (Magi)

# Man får 2 nya Besvärjelsepoäng.
# Får välja 3 Cantrip.
# Man får 1T3 extra Mana per Spelmöte dedikerat till Cantrips.
# Karaktärens Cantrips ignorerar Wards som inte är av ypperlig kvalitét.
Trogna underhuggare:
Krav: Ryktbar (21+)

# Karaktären får 2 Underhuggare som är 2 Erfarenhetsnivåer under sig själv, eller 8 karaktärer som är 3 Erfarenhetsnivåer under sig själv.
# Underhuggarna kan inte ha mindre än 10 Erfarenhet.
# Karaktären kan rekrytera nya Underhuggare ifall de förra skulle stryka med. Detta bör ske på lämplig plats genom rollspel, det skall dock varken vara svårt eller kostsamt för karaktären.
Stigfinnare:
Krav: Ryktbar (21+) & Överlevnad

# Karaktären får +4 när den Samlar.
# Karaktären ger +1 Trevnad till alla i närheten (inklusive karaktären).
# Karaktären får ytterligare +1 Trevnad.
# Karaktären, och samtliga i dennes sällskap, får +25% färdtakt då man Färdas i Svår eller Eländig terräng, förutsatt att man inte följer en väg.
# Karaktären får +1 i Vaksamhet.

Notis: Man kan bara få bonus av en karaktär med Stigfinnare åt gången.


Relevanta länkar

Tankar

Talangers syfte är bland annat att garantera att varje rollperson fyller ett äventyrssyfte. Ju mindre äventyrsorienterade (smyga, slåss, magi och snacka) de är desto bredare skall de vara.
Jag skulle t ex. aldrig kasta in en Talang som gör karaktären bättre på att segla eller sjunga. Det är för smalt och (i de allra flesta scenarior) irrelevant. För de avancerade Talangerna är detta mindre mindre viktigt, för när man väl får plocka dem har man redan hunnit ta en vanlig.

En annan funktion de fyller är att gestalta en maktdröm.


Inflytande och Motstå Perception ser jag som farliga att ge för många plus.